Kanatlıat'taki yıldızlar dizini

Bu liste Kanatlıat Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.

İsim Katalog belirtmeleri Konum Büyüklük Uzaklık Sınıfı Notlar
B F G. HD HIP SA YK par slt
ε Peg ε 8 11206778 107315 21s 44d 11.14sn +09° 52 30.0 2.38 −4.19 672 K2Ibvar Enif, Enf, Enir, Al Anf, Fom, Fum al Faras, Os Pegasi
β Peg β 53 217906 113881 23s 03d 46.33sn +28° 04 56.8 2.44 −1.49 199 M2II-IIIvar Scheat, Sheat, Seat Alpheras, Menkib
α Peg α 54 218045 113963 23s 04d 45.62sn +15° 12 19.3 2.49 −0.67 140 B9.5III Markab, Marchab, Menkib al Faras, Matn al Faras
γ Peg γ 88 886 1067 00s 13d 14.15sn +15° 11 01.0 2.83 −2.22 333 B2IV Algenib; β Cep değişeni
η Peg η 44 215182 112158 22s 43d 00.13sn +30° 13 16.7 2.93 −1.16 215 G2II-III.. Matar, Sad al Matar
ζ Peg ζ 42 214923 112029 22s 41d 27.67sn +10° 49 53.0 3.41 −0.62 208 B8.5V Homam, Homan, Humam, Al Hammam
μ Peg μ 48 216131 112748 22s 50d 00.10sn +24° 36 06.1 3.51 0.74 117 M2III Sadalbari, Sad al Bari, Sad al Nazi
θ Peg θ 26 25210418 109427 22s 10d 11.82sn +06° 11 52.0 3.52 1.16 97 A2V Baham, Biham, Sad al Baham
ι Peg ι 24 210027 109176 22s 07d 00.47sn +25° 20 42.2 3.77 3.42 38 F5V
λ Peg λ 47 215665 112440 22s 46d 31.84sn +23° 33 56.4 3.97 −1.45 395 G8II-III Sadalpheretz, Sadalpheris, Sad al Faris
1 Peg 1 203504 105502 21s 22d 05.13sn +19° 48 15.7 4.08 0.71 154 K1III
κ Peg κ 10 206901 107354 21s 44d 38.70sn +25° 38 42.0 4.14 1.40 115 F5IV Jih
ξ Peg ξ 46 215648 112447 22s 46d 41.44sn +12° 10 26.7 4.20 3.15 53 F7V
π Peg π 29 210459 109410 22s 09d 59.25sn +33° 10 41.8 4.28 −0.16 252 F5III Woo
9 Peg 9 206859 107348 21s 44d 30.69sn +17° 21 00.2 4.34 −2.87 901 G5Ib
υ Peg υ 68 220657 115623 23s 25d 22.66sn +23° 24 14.4 4.42 0.79 173 F8IV
2 Peg 2 204724 106140 21s 29d 56.88sn +23° 38 19.8 4.52 −1.14 442 M1III
55 Peg 55 42218329 114144 23s 07d 00.26sn +09° 24 34.3 4.54 −0.43 322 M2III
70 Peg 70 221115 115919 23s 29d 09.26sn +12° 45 37.8 4.54 0.86 178 G8III
τ Peg τ 62 220061 115250 23s 20d 38.22sn +23° 44 25.3 4.58 1.03 167 A5V Salm, Kerb, El Khereb, Markab; δ Sct değişeni
ψ Peg ψ 84 224427 118131 23s 57d 45.55sn +25° 08 29.3 4.63 −0.98 432 M3III
56 Peg 56 218356 114155 23s 07d 06.74sn +25° 28 06.0 4.76 −1.32 537 K0IIp
32 Peg 32 212097 110371 22s 21d 19.33sn +28° 19 49.9 4.78 −1.57 607 B9III
35 Peg 35 33212943 110882 22s 27d 51.48sn +04° 41 47.1 4.78 1.33 160 K0III
χ Peg χ 89 1013 1168 00s 14d 36.11sn +20° 12 24.1 4.79 −0.21 326 M2III
ο Peg ο 43 214994 112051 22s 41d 45.41sn +29° 18 27.7 4.80 −0.05 305 A1IV
31 Peg 31 212076 110386 22s 21d 31.07sn +12° 12 18.6 4.82 −2.55 970 B2IV-V IN Peg; Be yıldızı
ν Peg ν 22 20 209747 109068 22s 05d 40.69sn +05° 03 29.8 4.86 0.32 263 K4III
ρ Peg ρ 50 40216735 113186 22s 55d 13.62sn +08° 48 57.9 4.91 0.22 282 A1V
78 Peg 78 222842 117073 23s 43d 59.44sn +29° 21 41.6 4.93 0.65 234 K0III
72 Peg 72 221673 116310 23s 33d 57.15sn +31° 19 31.2 4.97 −1.16 548 K4III
57 Peg 57 43218634 114347 23s 09d 31.45sn +08° 40 37.8 5.05 −1.79 762 M4Sv GZ Peg
φ Peg φ 81 223768 117718 23s 52d 29.29sn +19° 07 13.3 5.06 −0.58 437 M2III
14 Peg 14 207650 107763 21s 49d 50.68sn +30° 10 27.4 5.07 0.23 302 A1Vs
16 Peg 16 208057 108022 21s 53d 03.76sn +25° 55 30.5 5.09 −0.89 512 B3V OQ Peg; Be yıldızı
66 Peg 66 220363 115444 23s 23d 04.56sn +12° 18 50.2 5.09 0.06 330 K3III
77 Peg 77 48222764 117020 23s 43d 22.36sn +10° 19 53.4 5.09 −1.91 817 M2III
59 Peg 59 45218918 114520 23s 11d 44.19sn +08° 43 12.5 5.15 0.70 253 A5Vn
σ Peg σ 49 39216385 112935 22s 52d 23.77sn +09° 50 08.0 5.16 3.02 88 F7IV
12 Peg 12 207089 107472 21s 46d 04.36sn +22° 56 56.0 5.29 −2.41 1128 K0Ib
7 Peg 7 9206487 107151 21s 42d 15.44sn +05° 40 48.5 5.30 −0.72 522 M2III
82 Peg 82 223781 117730 23s 52d 37.12sn +10° 56 50.4 5.30 1.49 188 A4Vn HT Peg;δ Sct değişeni
71 Peg 71 221615 116264 23s 33d 28.09sn +22° 29 55.7 5.33 −0.90 575 M5IIIa HW Peg
13 Peg 13 6207652 107788 21s 50d 08.64sn +17° 17 09.4 5.34 2.72 109 F2III-IV V373 Peg
210889 109654 22s 12d 47.81sn +34° 36 17.0 5.34 0.87 256 K2III
64 Peg 64 220222 115355 23s 21d 54.93sn +31° 48 44.9 5.35 −1.69 834 B6III
30 Peg 30 30 211924 110298 22s 20d 27.56sn +05° 47 22.2 5.37 −1.88 918 B5IV
58 Peg 58 44218700 114389 23s 10d 01.47sn +09° 49 19.6 5.39 −1.00 619 B9III
51 Peg 51 217014 113357 22s 57d 27.85sn +20° 46 07.3 5.45 4.52 50 G5V bir gezegeni var b (Bellerophon)
5 Peg 5 205852 106787 21s 37d 45.37sn +19° 19 06.9 5.46 0.49 321 F1IV
75 Peg 75 222133 116611 23s 37d 56.77sn +18° 24 02.2 5.49 1.17 239 A1Vn KS Peg; β Lyr değişeni
37 Peg 37 35213235 111062 22s 29d 57.95sn +04° 25 55.4 5.51 1.90 172 F5IVs
15 Peg 15 207978 107975 21s 52d 29.96sn +28° 47 37.3 5.52 3.31 90 F6IVwvar
17 Peg 17 208565 108339 21s 56d 56.39sn +12° 04 35.5 5.54 −0.11 440 A2Vnn
86 Peg 86 87 476 00s 05d 41.94sn +13° 23 46.6 5.55 0.26 373 G5III
67 Peg 67 220599 115591 23s 24d 50.82sn +32° 23 05.5 5.56 −0.40 506 B9III
87 Peg 87 448 729 00s 09d 02.34sn +18° 12 43.3 5.57 0.81 292 G9III
34 Vul (34) 203344 105411 21s 21d 04.24sn +23° 51 22.5 5.58 0.91 280 K1III
π1 Peg π1 27 210354 109352 22s 09d 13.68sn +33° 10 21.0 5.58 0.89 283 G6III:
63 Peg 63 220088 115271 23s 20d 49.50sn +30° 24 54.3 5.58 −0.05 435 M0III
36 Peg 36 34213119 110986 22s 29d 07.95sn +09° 07 44.7 5.60 −0.65 579 K5III
20 Peg 20 209166 108693 22s 01d 05.32sn +13° 07 11.9 5.61 1.39 228 F4III
11 Peg 11 12207203 107575 21s 47d 13.96sn +02° 41 10.1 5.63 −0.15 467 A1V
73 Peg 73 221758 116355 23s 34d 38.21sn +33° 29 50.2 5.63 0.77 305 K0III:
38 Peg 38 213323 111068 22s 30d 01.79sn +32° 34 21.6 5.64 0.16 407 B9.5V
19 Peg 19 18209167 108699 22s 01d 09.24sn +08° 15 25.8 5.65 −0.71 609 K5III
4 Peg 4 7205924 106856 21s 38d 31.87sn +05° 46 18.0 5.66 2.02 174 A9IV-Vn
218792 114449 23s 10d 42.62sn +17° 35 40.0 5.68 −0.27 505 K4III
208108 108060 21s 53d 37.37sn +19° 40 06.2 5.69 1.45 230 A0Vs
23 Peg 23 209833 109056 22s 05d 34.65sn +28° 57 50.4 5.69 0.84 304 B9Vn
214850 111974 22s 40d 52.52sn +14° 32 55.9 5.72 3.14 107 G3V+...
210074 109209 22s 07d 28.52sn +19° 28 31.6 5.74 1.81 199 F2V:
209761 109023 22s 05d 11.32sn +26° 40 25.0 5.75 0.32 397 K2III
34 Peg 34 32212754 110785 22s 26d 37.22sn +04° 23 37.1 5.76 2.78 129 F7V
52 Peg 52 217232 113503 22s 59d 11.80sn +11° 43 44.2 5.76 1.20 266 A7V
NZ Peg 206043 106897 21s 39d 01.11sn +20° 15 55.6 5.77 2.81 127 F2V γ Dor değişeni
80 Peg 80 51223637 117628 23s 51d 21.25sn +09° 18 48.6 5.77 −1.20 807 M3III HH Peg
207840 107887 21s 51d 34.24sn +19° 49 35.9 5.78 −0.49 584 B8III
210502 109471 22s 10d 37.46sn +11° 37 28.8 5.78 −0.63 625 M1III
25 Peg 25 210129 109240 22s 07d 50.33sn +21° 42 11.1 5.79 −0.86 698 B7Vn
213179 110992 22s 29d 10.21sn +26° 45 47.6 5.79 −1.85 1098 K2II
85 Peg 85 224930 171 00s 02d 09.65sn +27° 05 04.2 5.80 5.33 40 G3V
21 Peg 21 209459 108875 22s 03d 19.02sn +11° 23 11.6 5.83 −0.27 541 B9.5V
NV Peg 204585 106062 21s 28d 59.76sn +22° 10 45.9 5.84 −0.49 603 M4III
40 Peg 40 214567 111810 22s 38d 52.62sn +19° 31 21.0 5.84 0.50 381 G8II
219139 114641 23s 13d 26.51sn +11° 03 54.1 5.85 0.79 335 G5III:
IM Peg 216489 112997 22s 53d 02.28sn +16° 50 28.5 5.86 0.93 316 K1III SB RS CVn değişeni
211006 109730 22s 13d 38.65sn +28° 36 28.9 5.87 1.45 249 K2III
214995 112067 22s 41d 57.40sn +14° 30 59.2 5.92 1.36 267 K0III:
HD 210702 210702 109577 22s 11d 51.33sn +16° 02 26.1 5.93 2.19 182 K1III bir gezegeni var (b)
79 Peg 79 223461 117500 23s 49d 39.35sn +28° 50 32.4 5.95 1.39 267 A2m
HN Peg 206860 107350 21s 44d 31.19sn +14° 46 20.0 5.96 4.64 60 G0V BY Draconis değişeni
210762 109602 22s 12d 08.09sn +24° 57 02.3 5.97 −3.88 3047 K0
HR 8799 218396 114189 23s 07d 28.65sn +21° 08 03.7 5.97 2.96 130 A5V V342 Peg; dört gezegeni var (b, c, d & e)
69 Peg 69 220933 115806 23s 27d 40.37sn +25° 10 02.5 5.99 0.73 367 A0MNp... HV Peg; α² CVn değişeni
47 G. Peg 47222377 116768 23s 39d 54.99sn +09° 40 38.4 5.99 2.16 190 A2m
18 Peg 18 17209008 108612 22s 00d 07.92sn +06° 43 02.8 6.00 −1.58 1069 B3III
212988 110873 22s 27d 46.22sn +31° 50 23.9 6.00 −1.29 937 K2
206540 107173 21s 42d 32.95sn +10° 49 27.6 6.06 −0.59 697 B5IV
IK Peg 204188 105860 21s 26d 26.61sn +19° 22 32.2 6.08 2.76 150 A8m
210210 109276 22s 08d 17.26sn +25° 32 37.0 6.08 1.40 281 F1IV
204862 106243 21s 31d 09.62sn +12° 08 15.0 6.10 0.57 417 B9.5V
221662 116307 23s 33d 55.50sn +20° 50 27.5 6.10 −1.42 1042 M3III
214200 111567 22s 36d 07.90sn +35° 34 39.5 6.11 0.57 417 K0
V343 Peg 218395 114187 23s 07d 27.74sn +32° 49 31.3 6.13 0.24 491 A3
223755 117710 23s 52d 23.42sn +21° 40 16.0 6.13 0.01 547 M2III
13 G. Peg 13208110 108090 21s 53d 57.72sn +06° 51 53.2 6.14 0.63 413 G0IIIs
218235 114081 23s 06d 18.00sn +18° 31 03.4 6.16 2.98 141 F6Vs
206027 106872 21s 38d 45.16sn +25° 29 55.7 6.18 0.65 416 G9III
V372 Peg 207223 107558 21s 47d 04.70sn +17° 11 38.7 6.18 2.67 164 F3V
210460 109439 22s 10d 18.96sn +19° 36 59.6 6.18 2.46 181 G0V
31 G. Peg 31211976 110341 22s 20d 55.77sn +08° 11 12.1 6.18 3.67 104 F6V
224303 118048 23s 56d 41.52sn +22° 38 53.2 6.18 −0.15 603 M2III
3 Peg 3 6205811 106783 21s 37d 43.61sn +06° 37 06.2 6.19 1.71 257 A2V
60 Peg 60 218935 114526 23s 11d 49.31sn +26° 50 51.3 6.19 1.84 242 G8III-IV
33 Peg 33 212395 110548 22s 23d 39.36sn +20° 50 53.8 6.20 3.55 111 F7V
29 G. Peg 29 211287 109939 22s 15d 59.81sn +08° 32 58.6 6.21 0.79 395 A1Vn
205541 106605 21s 35d 27.03sn +24° 27 07.9 6.22 −0.41 689 A4V
417 716 00s 08d 52.07sn +25° 27 46.3 6.24 0.69 419 K0III
225276 399 00s 04d 55.93sn +26° 38 55.7 6.25 −0.11 610 K4IIIb
1048 1193 00s 14d 55.87sn +22° 17 03.3 6.25 1.06 355 A1p
205539 106595 21s 35d 19.02sn +28° 11 51.7 6.25 1.97 235 F0IV
212670 110696 22s 25d 40.68sn +18° 26 39.3 6.26 0.05 568 K0
74 Peg 74 222098 116592 23s 37d 39.66sn +16° 49 31.8 6.26 1.02 363 A1V
202128 104771 21s 13d 28.77sn +15° 58 56.8 6.27 1.51 292 A7Vn
207563 107734 21s 49d 26.87sn +20° 27 44.8 6.27 −2.49 1842 B2V
HO Peg 207932 107956 21s 52d 18.17sn +21° 16 23.2 6.27 −1.69 1273 M8III
45 Peg 45 215510 112358 22s 45d 28.19sn +19° 21 59.1 6.27 1.11 351 G6III:
207134 107502 21s 46d 23.84sn +25° 33 48.1 6.28 0.98 374 K3III:
65 Peg 65 220318 115407 23s 22d 40.50sn +20° 49 43.5 6.28 0.41 487 B9.5V
210594 109493 22s 10d 51.70sn +30° 33 11.0 6.30 0.76 418 A8IV
214298 111649 22s 37d 04.86sn +12° 34 36.8 6.30 −0.74 836 K5
76 Peg 76 222683 116972 23s 42d 43.81sn +16° 20 08.5 6.30 0.82 406 K0
OY Peg 210090 109212 22s 07d 29.95sn +18° 00 02.8 6.31 −1.00 945 M1
219927 115148 23s 19d 27.40sn +34° 47 35.5 6.32 −0.33 697 B8III
GX Peg 213534 111191 22s 31d 34.37sn +29° 32 34.2 6.33 0.85 408 A5m δ Sct değişeni
41 Peg 41 214698 111884 22s 39d 47.01sn +19° 40 52.1 6.33 −0.12 635 A2V
219110 114607 23s 13d 04.01sn +29° 26 29.8 6.34 0.78 422 G8III
213644 111296 22s 32d 46.90sn +15° 51 47.6 6.35 −0.30 698 K0
208202 108119 21s 54d 17.44sn +19° 43 05.3 6.36 1.12 364 K0III+...
209288 108766 22s 02d 01.37sn +10° 58 25.7 6.36 −1.71 1342 B5IIIn
209693 108969 22s 04d 34.51sn +32° 56 30.3 6.36 −0.99 962 G5Ia
210461 109445 22s 10d 22.02sn +14° 37 47.7 6.36 0.79 424 K0III
214979 112032 22s 41d 31.28sn +30° 57 57.1 6.36 −0.67 832 K5
219310 114742 23s 14d 36.42sn +24° 06 10.4 6.36 0.41 504 K2III
215549 112368 22s 45d 34.64sn +30° 26 36.3 6.37 2.59 186 K1III-IV
209709 109009 22s 05d 03.47sn +14° 48 57.4 6.38 0.41 509 M2.5III:
211432 109977 22s 16d 29.66sn +27° 48 14.5 6.38 0.94 399 G9III
220288 115389 23s 22d 28.58sn +25° 55 06.6 6.38 −1.22 1079 K3III
2 G. Peg 2 204445 106021 21s 28d 24.83sn +08° 11 44.6 6.39 −0.83 906 M1
208527 108296 21s 56d 23.98sn +21° 14 23.4 6.39 −1.34 1148 M1III[1]
HR Peg 216672 113131 22s 54d 35.62sn +16° 56 30.7 6.39 −0.97 967 S5,1
3 G. Peg 3 204603 106103 21s 29d 34.49sn +06° 34 53.0 6.41 −0.60 823 K0
219291 114725 23s 14d 21.72sn +29° 46 18.7 6.41 1.15 368 F6IVw
V354 Peg 221394 116119 23s 31d 43.05sn +28° 24 12.7 6.41 0.57 481 A1p Sr(CrEu) α² CVn değişeni
221493 116187 23s 32d 29.03sn +23° 50 37.2 6.41 −0.23 694 K5
204560 106064 21s 28d 59.92sn +17° 54 21.3 6.42 0.31 544 K5
214203 111601 22s 36d 36.34sn +11° 41 47.8 6.42 1.11 376 A1III
224758 34 00s 00d 23.87sn +26° 55 05.7 6.43 1.95 256 F7.5IV-V
205011 106306 21s 31d 50.15sn +23° 50 42.6 6.43 0.43 517 G8Ib
206793 107297 21s 43d 58.12sn +22° 48 55.4 6.43 0.16 585 K2
39 Peg 39 213617 111278 22s 32d 35.38sn +20° 13 47.8 6.43 2.81 172 F1V
41 G. Peg 41217166 113445 22s 58d 34.85sn +09° 21 26.0 6.43 3.98 101 G2V+...
218101 113994 23s 05d 06.40sn +16° 33 48.1 6.43 3.40 132 G8IV
218261 114096 23s 06d 31.71sn +19° 54 39.0 6.44 4.18 92 F7V
221905 116465 23s 35d 55.94sn +24° 33 39.6 6.44 −1.49 1254 M1III
205420 106527 21s 34d 33.97sn +22° 45 16.7 6.45 2.25 226 F7V
28 Peg 28 210516 109458 22s 10d 30.18sn +20° 58 40.8 6.45 −0.09 663 A3III
221113 115915 23s 29d 05.70sn +23° 02 53.8 6.45 0.44 520 G9III
V363 Peg 224186 117986 23s 55d 54.63sn +15° 13 49.1 6.45 −0.35 746 M3
209149 108632 22s 00d 26.71sn +33° 00 20.8 6.46 2.35 217 F5III
PT Peg 212047 110346 22s 21d 00.05sn +26° 56 06.6 6.46 −0.47 793 M4III
225292 410 00s 05d 01.13sn +27° 40 29.3 6.47 0.88 427 G8II
434 728 00s 09d 00.16sn +28° 14 51.2 6.47 1.16 377 A4Vm
205422 106550 21s 34d 45.89sn +18° 19 44.0 6.47 −0.30 736 K2
10 G. Peg 10206689 107271 21s 43d 39.79sn +07° 31 43.7 6.47 0.89 426 K0
219196 114686 23s 13d 59.34sn +19° 38 02.1 6.47 −0.47 795 K2
213025 110907 22s 28d 11.15sn +27° 01 08.0 6.48 0.63 482 G8III
205603 106643 21s 36d 05.09sn +15° 04 56.0 6.50 0.82 447 G8II
208897 108513 21s 58d 59.64sn +19° 01 13.4 6.50 2.48 208 K0
210890 109691 22s 13d 10.01sn +18° 16 47.6 6.50 −0.31 751 K2
211076 109788 22s 14d 18.45sn +17° 11 22.4 6.50 1.07 398 K4III
61 Peg 61 219477 114844 23s 15d 46.28sn +28° 14 52.5 6.51 −0.83 956 G5III
HD 220773 220773 115697 23s 26d 27.0sn +08° 38 38 7.09 160 F9 bir gezegeni var (b)
V376 Peg 209458 108859 22s 03d 10.77sn +18° 53 03.6 7.65 4.28 154 F8-G0V bir geçiş gezegeni var HD 209458 b (Osiris)
HD 219828 219828 115100 23s 18d 46.73sn +18° 38 44.6 8.02 3.47 264 G0IV bir gezegeni var (b)
BD+14°4559 104780 21s 13d 35.99sn +14° 41 21.8 9.66 6.17 163 K2V bir gezegeni var (b)
HAT-P-8 22s 52d 09.86sn +35° 26 49.6 10.17 3.36 750 bir geçiş gezegeni var (b)
WASP-21 23s 09d 58.25sn +18° 23 45.9 11.55 4.75 750 G3V bir geçiş gezegeni var (b)
WASP-60 23s 15d 58sn +31° 27 46 12.18 1305 G1V bir geçiş gezegeni var (b)
WASP-52 23s 13d 59.0sn +08° 45 41 12 457 K2V bir geçiş gezegeni var (b)
WASP-10 23s 15d 58sn +31° 27 46 12.7 7.9 290 K0V bir geçiş gezegeni var (b)
WASP-59 23s 18d 30.0sn +24° 53 21 13 408 K5V bir geçiş gezegeni var (b)
V391 Pegasi 22s 04d 12.2sn +26° 25 08 14.57 3.84 4561 sdB bir gezegeni var (b)

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. B.-C. Lee, I. Han, M.-G. Park (2012). "Planetary companions orbiting M giants HD 208527 and HD 220074". Astronomy & Astrophysics. arXiv:1211.2051. DOI:10.1051/0004-6361/201220301.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.