Kadıköy Anadolu Lisesi

Kadıköy Anadolu Lisesi
Kuruluş 1955 Kadıköy Maarif Koleji
1976 Kadıköy Anadolu Lisesi
Ülke Türkiye
Şehir Kadıköy, İstanbul
Türü Anadolu Lisesi
Müdür Halit CİTTIR
Eğitim dili İngilizce, Türkçe
Yabancı dil(ler) İngilizce, Almanca
Öğrenci sayısı 1544[1]
Resmî sitesi http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/

Kadıköy Anadolu Lisesi (kısaca KAL veya eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) İstanbul'un Kadıköy ilçesi Moda semtinde 1955 yılında kurulan, yabancı dille eğitim yapması amaçlanan lise.

Ulusal Başarı ödülüne sahip ilk ve tek öğretim kurumu olan okul, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin her yıl verdiği en çok öğrenci gönderen okul olarak Ragıp Devres ödülüne en çok hak kazanan okul konumundadır. Bu ödülü uzun süre arka arkaya tek başına almasından ötürü İTÜ bu ödülü 2011 yılından sonra iki okula vermeye başlamıştır.

Sözel derslerin Türkçe okutulduğu okulda; sayısal dersler 2012 yılına kadar İngilizce dilinde verilmekte iken bu tarihten sonra eğitim kadrosunun İngilizce eğitim veremeyeceği dile getirilerek bu dersler Türkçe okutulmaya başlanmıştır (Hazırlık Sınıfı Hariç). Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı TEOG sonucuna göre öğrenci alan okulun, kampüs içinde 80 kız ve 160 erkek öğrencinin kabul edildiği 240 kişilik bir de pansiyonu bulunmaktadır[2]. Kampüsü konumu itibariyle Kalamış ve Moda manzarasına hakimdir. Okulda öğrenim görenler ve mezunları "Martı" olarak anılır.

Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul' un tek Türkiye'nin ise en eski maarif kolejidir. İlk on yıllık eğitim süresi boyunca öğretim yapılan bina Kapusen tarikatına ait bir manastırdır. Okul ilk mezunlarını 1961 - 1962 yıllarında vermiştir.

Kadıköy Anadolu Lisesi ülkemizdeki;

Tarihçe

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu yıllarda genç cumhuriyete yön verecek üst düzey eğitimli siyasetçi, bilim adamı ve sanatçılar yetiştirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile meclis kararıyla Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Kadıköy ilçesinin Moda semtindeki, günümüzde halen kullanılan kampüsünde "Kadıköy Maarif Koleji" adıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne cumhuriyete hizmet etmiş, dünya çapında tanınan pek çok ünlü mezun vermiştir. Okulun kurulduğu ilk yıllarda koleje zorunlu yatılı olarak yalnız erkek öğrenciler kabul edilirken, 1964 yılından sonra kız öğrenciler de kabul edilmeye başlanmış ve yatılılık zorunluluğu kaldırılarak koleje gündüzlü öğrenciler de kabul edilmeye başlanmıştır.

"Memleketimizle dünya milletleri arasında günden güne artan kültürel ve ekonomik temaslar ve yurdumuzda büyük bir hızla gelişen iktisadi ve teknik çalışmalar için belli başlı dünya dillerini hakkıyla öğrenen, ilmi çalışmalardan daha geniş ölçüde faydalanmasını bilen gençlere şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir". TBMM Tutanak Dergisi (1955 Cilt 5)

Okulun ilk yıllarında eğitim yapılan ana binası, Kapusen tarikatına ait ahşap bir manastırdı. Bu tarikat Lozan Anlaşmasına girmeyen dinsel bir topluluktu. I. Dünya savaşı sırasında kimsesizler okulu olarak kullanılan bina, İstanbul'a giren işgal kuvvetlerince boşaltılıp Kermelit Rahiplerine verilmiştir. Okul açılma fikrinden sonra bakanlık eski Kadıköy Kız Lisesi'nin bulunduğu araziyi satın almış fakat konumu ve bahçenin elverişliliği üzerine şu anki araziyi kullanma kararı almıştır. Zamanın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Hayrullah Örs tarafından Kermelit Rahibeleri maddi olarak tatmin edilerek binalar boşaltılmış ve restorasyonu için manastır binası Ankara ve İstanbul Yapı Sanat Enstitülerine verilmiştir. Restorasyon tamamlandıktan sonra kolej 1955 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Kolejin ilk ve kurucu müdürü Macit Kılıçeri'dir. Okul 4 hazırlık sınıfı ile eğitim hayatına başlamıştır. Bu ilk hazırlık sınıflarına Fatih Sınıfları adı verilmiştir. Okul, bu değerli müdürünün çabalarıyla kısa sürede eğitim ve sosyal yönden hızla gelişmiş ve Kadıköy Maarif ekolünün temelleri bu yıllarada atılmaya başlanmıştır. Ne yazık ki kolej bu çok değerli müdürünü kısa zamanda kaybetme mutsuzluğunu yaşamıştır. Okulun kurucu müdürü Macit Kılıçeri'nin vefatı üzerine, yine Kılıçeri'nin okul arkadaşı olan Kamil Günel okula müdür olarak atanmıştır. 27 Mayıs Askeri Müdahalesi sonrasında kendisi istemese de Maarif Vekaletine Müfettiş daha sonra İl Milli eğitim Müdürü olarak atanarak yerini Vehbi Güney'e bırakmıştır.

Okul, üçüncü müdürü Vehbi Güney'in çabalarıyla fen ve matematik derslerinde ilk mezunlarından itibaren önemli başarılar yakalamıştır. Vehbi Bey'in müdürlüğüne kadar sadece yabancı kökenli öğretmenler göreve kabul edilirken, onun müdürlüğü ile birlikte daha çok Türk kökenli ama İngiltere ve Amerika'da eğitim görmüş öğretmenler kabul edilmeye başlanmıştır.

1968 yılında okulun yeni pansiyon binası inşaası bitmiş, 1976 yılına girildiğinde yeni ana bina hizmete girmiştir. Bu tarihte okulun adı bakanlık kararı ile değiştirilmiş "Kadıköy Anadolu Lisesi" yapılmıştır. 1991-1992 yılında hazırlık sınıfı iki yıla çıkarılan okul, 2002-2003 eğitim yılından itibaren 1 yıl İngilizce hazırlık 4 yıl lise olarak eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

Okul 2010-2011 öğretim yılından başlayarak Fransızca eğitimine son vermiştir.

Okul Müdürleri

 1. Macit Kılıçeri (Kurucu Müdür)1955 – 1958
 2. Kamil GÜNEL 1958 – 1960
 3. Vehbi GÜNEY 1960 – 1971
 4. Süleyman ÖZYİĞİT 1971 – 1978
 5. Selçuk EROĞLU 1980 – 1980
 6. Yunus Emre ÖZULU 1980 – 1982
 7. Hikmet DEMİRÇELİK 1982 – 1985
 8. Yüksel KANYA 1985 – 1985
 9. Turan Cavit ÖZ 1985 – 1986
 10. Mustafa TÜRKÖZ 1986 – 1990
 11. Orhan TEKİN 1991 – 1992
 12. Mustafa TÜRKÖZ 1992 – 1993
 13. Orhan TEKİN 1993 – 1994
 14. Velittin DEMİRKOL (V.) 1994 – 1996
 15. Mustafa TÜRKÖZ 1996 – 1999
 16. Osman Nuri EKİZ 1999 - 2010
 17. Semiha GEZER 2010 - 2011
 18. Osman Nuri EKİZ 2011
 19. Semiha GEZER 2011 - 2012
 20. Mustafa Kamil ÖNALAN 2012 - 2015
 21. Halit CİTTIR 2015-

Okul Renkleri

Kurulduğu ilk günden bu yana okulun renkleri, siyaha çalan tokça bir yeşil ve düz bir sarıdır. Aynı zamanda üçüncü bir renk olarak lacivert, siyah ya da beyaz tercih edilmektedir.

Okul Amblemi

Kadıköy Maarif Kolejinin açıldığı 1955 yılında Uğur Ergun (Okul No 62) ve Şeref F. Günday ( Okul No 55) bir akşam mütalâasında birlikte oturup Kadıköy Maarif Kolejinin armasını oluşturdular. Martı Şeref F. Günday'ın en çok sevdiği kuştu ve halen de öyledir. Çünkü martı pırıl pırıl temizliği ve güzelliğinin yanında kendisi karada, havada ve denizde hayatını sürdürdüğü gibi yavrularının da aynı şekilde yaşamaları için onları canı gönülden korur, besler ve eğitir. Dolayısıyla, martı yaşadığı ortamlar itibariyle insanların da başarıyla benimsediği yaratıklardan biridir. Armadaki, yeşil ve sarı renklere gelince: Ayni gün Müdür Vekili ve Baş Muavin Sayın Fatma İncediken’in odasında okul üniforması görüşülmüş ve Şeref F. Günday'ın yeşil kadife ceketi, ve ona ilaveten yeşil kep ve gri pantolon Kadıköy Maarif Kolejinin resmi üniforması olarak kararlaştırılmıştır. Armadaki sari renk ise yeşil ile birlikte güzel bir renk uyumu sağladığından Uğur ve Şeref tarafından seçilmiştir. Martinin vücudu ve kanatlarıyla ikinci bir K harfi oluşturup K harfinin üstüne yerleştirip armanın şeklini Uğur Ergun gerçekleştirmiştir. Armanın sol göğüs ceket cebi üzerinde yerini almasıyla da Kadıköy Maarif Koleji Üniforması Sayın Fatma İncediken tarafından onaylanıp son resmi şeklini almıştır.

Ayrıca, Kadıköy Maarif Kolejinin yukarıda tanımı yapılan armasını başlık olarak taşıyan ilk gazetesi Sea Gull da Şeref F. Günday (55) ve Uğur Ergun (62) tarafından kurulmuş ve yayınlanmıştır.

Okul amblemi, kurulduğu ilk yıldan bu yana iyileştirmeler dışında hiç değişmemiştir. Siyah ya da Beyaz bir zemin üzerinde Yeşil bir eğri içinde, Kadıköy ve Kolej isimlerini temsilen Sarı renkli "K" harfi ve üzerinde beyaz bir martı bulunmaktadır.

Okul Marşı

Beste: Hikmet Günsel, Müzik Öğretmeni
Güfte: Nezahat Somar, Türkçe Öğretmeni

Işığımız ilimdir, yolumuz vatan yolu
Ruhumuzu titreten ümittir hedefimiz.
Yarına varmak için kalbimiz iman dolu
Maarif Koleji'nin hız alan gençleriyiz.

Türk gücünü bu hızla dile getireceğiz,
Aldığımız görevi sona erdireceğiz.
Kadıköy Koleji'miz, feyz aldığım ocağım
Senden aldığım hızla yolumu bulacağım.

Marş buradan indirilebilir.

Yerleşke Hayatı

34 dönümlük bir arazi üzerinde toplam 5 hizmet binası sahip olan okul, büyüklüğü ve elverişli spor alanları ile renkli bir kampüs hayatına sahiptir. Okulun 180 kişilik bir pansiyonu bulunmaktadır. Kampüs içerisinde;

 • Kapalı Spor Salonu (650 kişi kapasiteli Tribünüyle),
 • Konferans ve Tiyatro Salonu (350 Kişi Kapasiteli),
 • Bir Deneme Sahnesi (50 Kişilik),
 • Bir sınav salonu (300 Kişilik),
 • Bir yemekhane (aynı anda 750 kişiye hizmet verebilir),
 • İki Kantin, bir Cafe (cafe mezunlar ve ziyaretçiler için),
 • Bir Bilardo ve Masa tenisi Salonu,
 • Üç Bilgisayar Laboratuvarı,
 • İki Fizik Laboratuvarı,
 • İki Kimya Laboratuvarı,
 • İki Biyoloji Laboratuvarı,
 • İki Yabancı dil Laboratuvarı

bulunmaktadır.

Üniversite Başarısı

Kadıköy Anadolu Lisesi Türkiye'de Anadolu liseleri arasında üniversiteye giriş oranı bakımından en başarılı okullardandır.[4]

Okul Kulüpleri

Okul öğrencilerinin istekleri doğrultusunda kurulan kulüplerde, öğrenciler ilgi alanlarına göre sosyal ya da sanatsal aktivitelerde yer alabilmekte, proje geliştirebilmektedir. Okullarda henüz kol adı altında bu faaliyetlerin yapıldığı dönemlerde kurulan kulüpler aracılığı ile öğrenciler zorunlu olarak bir "kol" çalışması yapmaktan ziyade ilgi alanlarına giren ya da kendilerini geliştirmek istedikleri alanlardaki kulüp faaliyetlerine katılabilme fırsatını yakalamıştır. Daha sonra bu model tüm Türkiye'de faaliyete geçirilmiş ve "kol" faaliyetleri yerini kulüp faaliyetlerine bırakmıştır.

Halen mevcut kulüpler aşağıdaki gibidir.

 • Almanca Kulübü
 • Atatürkçü Düşünceyi Geliştirme Kulübü (ADK)
 • Biyoloji Kulübü (BioKAL)
 • Coğrafya Kulübü (COKAL)
 • Çevre Eğitimi ve Uygulama Projesi-"ÇEP"' ve Çevre Koruma Kulübü
 • Çizgi Roman Kulübü
 • Dans Kulübü (KALDANS)
 • Doğa Sporları Kulübü
 • Echo-İngilizce Konuşma Kulübü
 • Felsefe Kulübü
 • Gezi İnceleme Kulübü
 • English Theatre Club (KALetc.)
 • Kişisel Gelişim ve Meslek Tanıtım Kulübü
 • Kütüphanecilik Kulübü
 • Kültür Edebiyat Kulübü
 • Matematik Kulübü
 • Model United Nations Kulübü (KALMUN)
 • European Youth Parliament Club (KALEYP)
 • Mühendislik Uygulamaları Kulübü (MUKAL)
 • Müzik Kulübü
 • Müzikal Kulübü
 • Perküsyon Kulübü
 • Proje Hazırlama Kulübü
 • Resim Kulübü
 • Sinema Kulübü
 • Sivil Savunma ve Deprem Kulübü
 • Sosyal Sorumluluk Kulübü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çocuk Esirgeme - Kızılay Kulübü
 • Spor - Satranç Kulübü
 • Tarih Kulübü
 • Tiyatro Kulübü (KALTT)
 • Türkçe Münazara Kulübü
 • Türkkal Kulübü (Türkçeyi Koruma ve Geliştirme Kulübü)
 • Vokal Kulübü (Acapella)
 • Robotik Kulübü

Özel Günler ve Etkinlikler

Talaş Kebabından Talaş Böreğine

Okulun 50 ve 60'lı yıllarında, ahçıbaşı Faik (Bilgi) Usta'nın elinden çıkan talaş kebabı büyük bir beğeni ve ün kazanmış, mezuniyet törenlerinin unutulmaz yemeği ve "ADI" olmuştur...

Bu özel aş, daha sonraları yerini Cuma günleri çıkan "Talaş Böreğine" bırakmıştır. Talaş Böreği ise Mezunlar Derneği Kalid tarafından Çamlık'ta düzenlenen yıllık mezunlar buluşmasının simgesi ve adı olmuştur.

Talaş Günü, 2007 ve öncesinde Haziran ayında başında gerçekleşirken, bu tarihlerden sonra Haziran ayında okulda sınav yapılmayan bir Cumartesi günü yapılabilir hale gelmiştir. Etkinlik Haziran ayında, Okul yönetiminin ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün izin verdiği bir Cumartesi günü düzenlenmektedir.

Kristal Martı Ödülleri

Kristal Martı, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi mezunları arasından son bir yıl içinde kendi alanları veya branşlarında belli bir başarıya imza atarak isimlerini duyurmuş, bir bilim veya sanat eseri vermiş veya Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'ne ve camialarına desteği olan mezunlar arasından seçilen kişilere Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) tarafından verilmektedir. Daha geniş bilgi için Kristal Martı

KALtheFest

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle, ağırlıklı olarak 11. Sınıf öğrencilerden oluşan Öğrenci Meclisi tarafından her yıl öğretim yılının sonuna doğru düzenlenir. Bir hafta boyunca söyleşilerin, film gösterimlerinin, tiyatro oyunlarının sahnelenmesinin ardından festival, büyük bir konser günü ile sonlanır. 2014 yılında KALfest ismi KALtheFest olarak değiştirilmiştir.

Yılın Fark Yaratanları Özel Ödülü

Öğrenci meclisi tarafından öğretim yılı içerisinde yapılan anketler doğrultusunda, o yıl için yılın kendi alanlarında fark yaratan, çalışmalarıyla değer katan kişilere verilen bir ödüldür. Ödül, KALtheFest kapsamında okulda yapılan bir tören ile sahiplerine takdim edilir.Çeşitli kategorilerde adayların öğrenciler tarafından oylanması ve öğrenci birliğinin değerlendirmeleri sonucu verilen ödül en son 2012 yılında verilmiştir.

Liselerarası Satranç Turnuvası

4 Yıl arka arkaya Türkiye'deki önde gelen orta öğretim kurumları arasında, eğitim vakfının da operasyonel desteği ile düzenlenen turnuva Satranç Federasyonu denetiminde yapılmakta, ulusal ölçekte saygı görmekteydi. Okul idarecilerinin değişmesinin ardından aldıkları kararlar gereği bu turnuva da artık sürdürülmemektedir.

Liselerarası İngilizce Münazara Yarışması

Yarışma, İstanbul'un önde gelen orta öğretim kurumları arasında yapılır. İngilizce münazara yarışmasında yarışacak okullar, özel bir komisyon tarafından seçilip davet edilmektedir.

İlgili Kuruluşlar

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

Kısa adı KALİD olan dernek, 1987 yılında "Kadıköy Kolejinden Yetişenler Derneği" ile birleşerek yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Günümüzde faaliyetlerini Bahariye Caddesi üzerindeki merkez ofisinde sürdürmektedir. Okul içerisindeki irtibat bürosu, okul içerisinde derneğin kullanabileceği bir irtibat ofisine yer bulunamadığı gerekçesi ile okul yönetimi tarafından boşaltılması istenmiştir. Maarif Mezunları arasında dayanışmanın sağlanması, dönemler arası tanışıklığın ve işbirliğinin geliştirilmesi ve birlikteliğin güçlendirilmesi için çalışan Dernek, Eğitim Vakfı "KALEV" ile de ortaklaşa olarak halen okulda öğrenim gören öğrencilere, ayrıca mezun olan ancak halen üniversite öğrenimine devam eden ihtiyaç duyan Maariflilere burs imkânı sağlamaktadır.

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı

1985 yılında kurulan eğitim vakfı, temel olarak okul içerisindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmaktadır. Yabancı öğretmenlerin istihdamı, okulda görev alan personelin bir kısmının istihdamı vakıf tarafından gerçekleştirilmiştir. Mezunlar derneği Kalid ile beraber, lisede okuyan öğrencilere ve kulüplere Martı Burslarını sağlamaktadır. KALEV'in, Kadıköy ve Ümraniye'de iki dil kursu bulunmakta, ilköğretim öğrencilerinin genç yaşta nitelikli dil eğitimi alabilmesi için hizmet vermektedir. Bu eğitim yatırımlarının yanı sıra KALEV, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ataşehir'de bir ilkokul açmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ilköğretim okulunun idari kadrosu ve öğretmenlerinin önemli bir kısmı Kadıköy Maarif camia kültürüne aşina olan ve Kadıköy Anadolu Lisesinde uzun süre görev yapmış ya da bu okulda öğrenim görmüş maariflilerden oluşmaktadır.

Okul - Aile Birliği

Halen öğrenim gören öğrencilerin velilerin gönüllü katılımları ile faaliyet gösteren kurum, okul içerisinde yer almakta ve her yıl seçimler ile kadrosu değişmektedir.

İç bağlantılar

Dış bağlantılar

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.