Kırımlı Selim Baba

Kırımlı Selim Baba, 18. asırda yaşamış mutasavvıf ve şair. Diğer adı Selim-i Divâne'dir.

Hayatı

Aslen Kırımlıdır. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda Şeyh Selim Kırimî, Kırımlı Selim Baba, Selim el-Kadirî el-Kırimî el-Alevî adlarıyla anılan Kadiri mürşidlerindendir. Öğrenimini İstanbul'da tamamlamış ve kadı olmuştur. Bosna kadı vekilliğinde iken görevinden ayrılıp ilgisini tasavvufa yöneltmiştir. Bu dönemde ilk sufi eğitimini Şeyh Muhammed Efendi'den almış, onun ölümünden sonra Kadiri şeyhlerinden Hüseyin Efendi'den eğitimi devam ettirmiş ve onun elinden tasavvufi eğitim verebilme yeterliliğini (bu duruma tasavvuf lisanında hilafet alma denilmektedir) almıştır. 1756'da ölünceye kadar tasavvufi eğitim vermeye devam etmiştir.

Tasavvufi Anlayışı ve Eserleri

Kırımlı Selim Baba tasavvufi anlayış bakımından Ekberidir. Eserlerinde Vahdet-i Vücud ya da Varlığın Birliği denilen anlayışı açıklamakta, Muhyiddin Arabî'yi şerh etmekte, Varlığın Birliği'ni doğru anlamak gerektiğine, aksi durumda hataların kaçınılmaz olduğuna dikkati çekmektedir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.