Kış Han

Kış Han - Türk, Yakut ve Altay mitolojisinde Kış Tanrısı. Gış Han da denir. Kış mevsiminin tanrısıdır. Bu mevsimi düzenler ve zamanında başlayıp zamanında sona ermesini sağlar. Kışın gerçekleşecek olayları belirler. Kışla köylerini korur.

Daha çok Yakutlar arasında inanılan Türk mitolojisine ait bir figürdür. Ayaz Ata gibi çocuklara hediye vermenin sembolüdür. Anlatılanlara göre Kış Kağan, mavi, siyah ve beyaz renkli bir cübbe giyer. İyi kalpli ve uzun sakallı bir yaşlıdır. Elinde beyaz ve çok uzun bir asa tutar. Başında ise iki tane çok uzun ve sivri boynuzdan oluşan bir börk (başlık) taşır. Bu boynuzlar boğayı (veya mamutu) anımsattığından ona "Kış Buka" ("Kış Boğa") veya "Kış Mamont" (Kış Mamut) dendiği de bilinmektedir.

Etimoloji

(Kış) kökünden türemiştir. Yılın en soğuk zamanını ifade eder.

Kaynak

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.