Kütük (defter)

Kütük (defter); Resmî kayıt defteri, ana defter anlamına gelmektedir. Resmi kayıt defterleri; Doğum Kütüğü, Ölüm Kütüğü, Evlenme Kütüğü, Aile Kütüğü ve yer değiştirme kütüğüdür.

Kütükler (Resmi kayıt defterleri)

Doğum kütüğü: Doğumlara ilişkin bilgiler ve kimsesiz bulunmuş çocuklar hakkında işlemler kanunlara göre bu kütüğe yapılır. Bu bilgilere kişinin künyesi denir.

Ölüm kütüğü: Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılan durumlarda ortadan kaybolur ve cesedi bulunamazsa o yerin en büyük mülki amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşülür.Gaiplikte ise mahkeme kararıyla hakimin bildirmesiyle kaydı yapılır.

Evlenme kütüğü: Evleme memuru kaydı yapar.Ayrıca kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerinede bildirilir.

Aile kütüğü: Aynı soyadını taşıyan ve aynı soydan gelen ,daha önce bir hanede bulunan kişiler bu kayıtlarını devam ettirmek isterlerse,tek bir aile gibi kayıtları bu kütükte devam eder.

Yer Değiştirme kütüğü: Yerleşim yeri değişikliğinde bu kütükte işlem yapılır[1]

Tarihçe

Osmanlı Devleti döneminde de yeniçeri askerlerinin isimleri, babalarının isimleri, soyadları, doğum tarihleri ve doğum yerleri, fiziksel yapıları, göreve alınış tarihleri ve görev sırasındaki davranışlarının belirtildiği defter.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.