Kürt bilim insanları listesi

Bu liste Kürt asıllı bilim insanları, alimleri ve filozofları içermektedir.[1][2][3][4]

8. ve 9. Yüzyıl

10. ve 11. Yüzyıl

12. Yüzyıl

13. Yüzyıl

14. Yüzyıl

15. Yüzyıl

16. Yüzyıl

17. Yüzyıl

18. Yüzyıl

19. Yüzyıl

20. Yüzyıl

Kaynakça

 1. http://m.yenisafak.com/yazarlar/mufityuksel/islam-tarihinde-kurt-ulemasi-ve-gunumuze-bakis-31192
 2. Mehmet Çağlayan, Şark Uleması, Çağlayan Yayınları, 1996
 3. Prof. Kanate Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1992.
 4. Mehmed Emin Zeki, Kürt ve Kürdistan Ünlüleri (Meşahirê Kurd û Kurdistan)
 5. Taberanî, El-Mucemu’s-Sağir ve el-Mucamu’l-Evsat
 6. Mahmud Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye Ez Lemeât-ı Ulviyye
 7. Mehrdad İzady, The Kurds, s.97
 8. al-Kamil fi al-Tarikh by 12th Century Kurdish historian Ibn al-Athir al-Jazari]
 9. Câmiu Kerâmât-il-Evliyâ; c.1, s.378
 10. http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/IBN-I-HACIB/2422
 11. http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/iraki-zeynuddin/
 12. Mu’cem-ül-müellifîn cild-1, sh. 270
 13. The Kurdish Language: from Oral Tradition to Written Language, By Dr. Jemal Nebez.
 14. Mu’cem-ül-müellifîn cild-2, sh. 310
 15. http://www.bitlisname.com/2015/11/18/sems-i-bitlisi-kurdistan-gunesi-2/
 16. Mehmet Çaglayan, Şark Uleması, s 65
 17. Special Issue: The 40th Day Memory of the Death of Mulla Abu Bakr Effendi". Fata al-Iraq. 1943-11-02. s. 4.
 18. İslam Ansiklopedisi, 44. Cilt
 19. Şark Uleması - Sayfa 54
 20. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=300551
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.