Körelmiş yapılar

Körelmiş yapılar, evrime göre, canlılarda zaman içerisinde işlevsizleşerek iz halinde kalmış yapılardır. Bazı körelmiş organlar, zamanla ev sahibi organizmalar tarafından asıl işlevlerinden farklı görevlerde kullanılacak şekilde evrimleşebilirler.

Hayvanlarda

c harfi ile gösterilen kısım dişsiz balinanın az gelişmiş arka ayaklarını göstermektedir.

Körelmiş yapılara hayvanlar aleminde yaygın olarak rastlanır. Darwin, "Vücudunun bir parçası gelişmemiş veya temel halinde kalmamış bir yüksek hayvana rastlamak neredeyse imkansızdır," demiştir.[1]

Balinalarda ve cetacea takımının diğer üyelerinde vücüdun arka kısmında gömülü bacaklar bulunur.[2] Bunlar karada yaşayan atalarından miras kalmıştır.[3]

Yılanların artık bel kemiği, köpek baş parmağı, yengeçlerin arka ayaklarının arasındaki küçük kuyruğu ve kör hayvanlar ile uçamayan kuşların kanadı (Deve Kuşu, Emu ve Penguen gibi) da sayılabilecek diğer körelmiş organlar arasındadır.

İnsanlarda

İnsanda apandis (sağ altta).

İnsanlarda birtakım genlerin de körelmiş olduğu savunulmuştur.

Kaynakça

  1. Darwin, Charles (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection. John Murray: London.
  2. Bejder L, Hall BK (2002). "Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: mechanisms of evolutionary and developmental transformation and loss". Evol. Dev. 4 (6): 445–58.
  3. When whales had legs Scientificamerican.com. Erişim: 24 Mart 2012.
  4. While the specific functions of the human appendix remain unclear, there is general agreement among scientists that the appendix is gradually disappearing from the human species over evolutionary time. "Appendix." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.