Kâdir (Abbasi)

Kadir
Ahmed bin İshâk "Kâdir
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 991-1031
Önce gelen Tâi
Sonra gelen Kâim
Tam ismi
Ebû’l-`Abbâs "el-Kâdir bi’l-Lâh" ʿAhmed bin İshâk bin Câʿfer el-Muktedir
Hanedan Abbâsi Hanedanı
Babası İshâk bin Câfer el-Muktedir
Doğum 947
Ölüm 29 Kasım 1031
Dini Sünni İslam

Kadir veya Ahmed bin İshâk "Kâdir" Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs "el-Kâdir bi’l-Lâh" ʿAhmed bin İshâk bin el-Muktedir (Arapça: أبو العباس "القادر بالله" أحمد بن إسحاق بن المقتدر ; Ebū el-ʿabbās el-kādir bi-llah ʾaḥmad bin ishāk el-muktedir) (d. 947 – ö. 29 Kasım 1031) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmibeşincisidir.

Yaşamı

Kuzeni Tâ'i halifelikten azledildikten sonra halife olan ve Câʿfer "el-Muktedir bi’l-Lâh"'ın torunu olan Kâdir zamanında Gazne Devleti, en parlak devrini yaşamıştır. Abbâsî Hâlifelerinin, Şiî-Büveyhî emirleri karşısında kaybettiği siyasi, askeri güç ve yetkilerini yeniden kazanıp onların baskısından kurtulma gibi Abbâsî Hilâfetinin siyasi ve dini otoritesinin ve itibarının geri kazanılması yolunda birtakım çalışmalar da yapan Kadir Billâh'ı Samanîler halife olarak tanımamıştı. Gazneli Mahmud'un kendisini tanıması üzerine, o da Mahmut'a birtakım hediyeler görderdi. Halife, Gazneli Mahmud'un İslam dinini yaymak için putperest Hintlere karşı yaptığı gazâları izlemiş ve ona çeşitli unvanlar vermiştir.

Gazneli Mahmud'la arası, Karahanlılara ait Semerkand şehrinin fermanının kendisine verilmesini istediği zaman açıldı. Kısa süre sonra düzelen araları, 1023-1024 yıllarında olası bir Gazneli-Fatımî yakınlaşmasından şüphelenmesiyle tekrar bozuldu. Bütün bu olaylara rağmen Sünniliğin tam bir koruyucusu olan Mahmut, daima halifenin ismini paralarının üzerine bastırmaya, seferlerinden sonra elde ettiği ganimetlerden Bağdat'a hediyeler de göndermiştir.

ʿAhmed "el-Kâdir bi’l-Lâh", 87 yaşında Bağdat'ta ölmüştür ve yerine oğlu Ebû Câʿfer "el-Kâ'im bi-ʿEmr i’l-Lâh", `Abd Allâh bin ʿAhmed el-Kâdir yirmialtıncı hâlife olarak geçmiştir.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  tarihi:14.9.2009)

  Kâdir (Abbasi)
  Doğumu: 947 Ölümü: 1031
  Sünni İslam unvanları
  Önce gelen
  Tâʾi
  Abbâsî Halifesi
  991 - 1031
  Sonra gelen
  Kâ'im
  This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.