Joule(fizik)

Bu madde veya bölüm Joule (birim) maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.
Joule
Ölçü sistemi: SI türetilmiş birim
Neyin birimi Enerji
Sembol: J
İsim kaynak kişisi: James Prescott Joule
Birim dönüşümleri
1 J eşittir :
   SI ana birimi    1 kg·m2/s2
   CGS birimi    1×107 erg
   kilowatt saat    2.78×107 kW•h
   kilokalori    2.39×104 kcal
   BTU    9.48×104 BTU


J (/ˈl/ ya da /ˈl/)sembolü ile gösterilen joule ; Uluslararası Birim Sisteminde]] enerji, veya ısı miktarından türetilmiş bir birimdir. Bu bir metre]] üzerinden bir newtonluk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan iş) veya bir saniye içinde bir ohmluk bir direnç üzerinden geçen bir amperlik elektrik akımına eşittir. Adını İngiliz fizikçi James Prescott Joule (1818-1889) dan almıştır. Öncelikle taban SI birimleri cinsinden ve daha sonra diğer SI birimleri cinsinden şu şekilde ifade edilir:

Burada; kg kilogram, m metre , s dakika , N Newton,  C coulomb, W watt, Pa pascal ve V volt’dur.

Bir joule ayrıca şu şekilde tanımlanabilir:

KULLANIM

Bu SI birim adını James Prescott Joule dan almıştır. Birimler her Uluslararası Sistem (SI) birim gibi adı bir kişinin doğru adından türetilmiştir, sembolü ilk harf olan (J) 'dir. Ancak bir SI birim İngilizce yazıldığında, bir cümlenin başı ya da bir başlık değilse her zaman [[küçük harfle (joule) ile başlamalıdır.Unutmayın ki "derece Celsius" , "d" küçük olduğu için bu kurala uygundur . Uluslararası Birim Sistemi , bölüm 5.2 göre.

NEWTON-METRE İLE KARŞILIĞI

Açısal mekanikte; moment, doğrusal Newton mekaniği kuvvet parametresi, kütle atalet anı ve mesafe açısına benzerdir. Enerji her iki sistemde de aynıdır. Böylece, joule newton-metre olarak aynı boyutlara sahip olmasına rağmen (1 J = 1 N • m = 1 kg • m2 • s-2), bu birimleri değiştirilebilir değildir: CGPM enerji ünitesi adını "joule " vermiştir. Ancak, tork ünitesine herhangi bir özel isim vermemiştir. Bu nedenle kendisini oluşturan parçalardan türetilen bir bileşik isim olarak bilinen tork birimi newton-metre (N • m) dir. Tork ve enerji aşağıdaki denklemden dolayı birbirleriyle ilişkilidir:

Burada; E enerji , τ tork ve θ taşınan açı (radyan cinsinden) dır. Radyan boyutsuz olduğu için, tork ve enerji aynı boyutlara sahiptir. Newton-metre kullanımı tork ve enerji için, yanlış anlamaları ve iletişim eksiklikleri önlemeye yardımcı olur. Ek bir çözümde joule ‘un skaler olduğunu fark etmekti . Tork vektör ise onun bir vektör kuvveti ve bir vektör deplasmanı vardır. Tork, mesafe vektörü ve bir kuvvet vektörünün çarpımıdır. "Newton-metre" üzerinde bir geleneksel tork vektör çizimi belirsizliği giderir.

PRATİK ÖRNEKLER

KATLARI

For additional examples, see: Orders of magnitude (energy)
Şablon:SI multiples

Nanojoule

Nanojoule (NJ) bir joule’un milyarda birine eşittir. Bir nanojoule uçan bir sivrisineğin kinetik enerjisinin 1/160 ile ilgilidir.

Microjoule

Microjoule (μJ) bir joule’un milyonda birine eşittir.Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) çarpışmalar sırasında parçacık başına 1 Microjoule (7 TeV) üretmesi bekleniyor.

Milijoule

Milijoule (mJ) bir joule’un binde birine eşittir.

Kilojoule

Kilojoule (kJ) bin (103) joule’a eşittir. Bazı ülkelerde besin gıda standart enerji değerleri kilojoules (kJ)cinsindendir. Bir kilojoule saniyede (1 kilovat) tam gün ışığında Dünya'nın bir metrekare tarafından alınan güneş radyasyonunun yaklaşık miktarıdır.

Megajul

Megajul (MJ) bir milyon (106) joule, ya da yaklaşık olarak 160 km / saat (100 mil)le hareket eden bir tonluk bir aracın kinetik enerjisine eşittir.

Gigajoule

GigaJoule (GJ) bir milyar (109) joule’a eşittir. 6 GJ, yanmış bir varil yağın potansiyel kimyasal enerji miktarına eşittir.

Terajoule

Terajoule (TJ), bir trilyon (1012) joule’a eşittir.Yaklaşık 63 TJ enerji Hiroşima'da patlyan bir atom bombası tarafından serbest bırakıldı.

Petajoule

Petajoule (PJ), bir katrilyon (1015) joule eşittir. 210 PJ yaklaşık 50 megatona eşdeğerdir. Bu enerji şimdiye kadarki en büyük insan yapımı nükleer Tsar Bomba'nın patlası sonucunda yayılan enerji miktarına eşittir.

Exajoule

Exajoule (EJ), bir kentilyon (1018) joule’a eşittir. Japonya'da 2011 Tohoku depremi ve tsunamiden 1.41 EJ enerjiye sahipti. ABD de bir yılda kullanılan enerji yaklaşık 94 EJdir.

Zettajoule

Zettajoule (ZJ) bir sekstilyon (1021) joule’a eşittir. Yıllık küresel enerji tüketimnini yaklaşık 0,5 ZJ olduğu tahmin ediliyor.

Yottajoule

Yottajoule (YJ) bir septillion (1024) joule’a eşittir. Bu, yaklaşık 1 °C ile yeryüzündeki suyun tüm hacmini ısıtmak için gereken enerji miktarıdır.

DÖNÜŞÜMLER

1 joule şunlara eşittir :

Joule cinsinden tam olarak tanımlanmış birimler şunları içerir:

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.