Jeolojik zaman cetveli

Jeolojik zaman cetveli (veya ölçeği), jeolog, paleontolog ve diğer yer bilimciler tarafından Dünya gezegeninin tarihi boyunca meydana gelen olaylar arasındaki ilişkiyi ve zamanlamayı tanımlamak için kullanılan ve stratigrafiyi zaman ilişkilendiren bir kronolojik ölçüm sistemidir. Jeolojik zaman süreçlerinin temsil edildiği bu tablonun terminolojisi, tarih ve standart renk kodları Uluslararası Stratigrafi Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

Terminoloji

d  g
Jeokronoloji ve Stratigarfi Birimleri[1]
Kronostratigrafide kayaç segmentleri (strata) Jeokronolojide zaman Jeokronolojik birimler
hakkında notlar
Eonotem
Eon
4,5 milyar yıldan fazla
Eratem
Era (Zaman)
14 milyon yıldan fazla
Sistem
Periyod (Devir)
Seri
Epok (Devre)
Onlarca milyon yıl
Kat
Çağ
milyonlarca yıl
Askat
Asçağ
çağın altbölümü, ICS zaman cetvelinde kullanılmaz

Tanımlanan en geniş zaman birimi olan supereon, eonlardan meydana gelir. Eonlar, periyot, epok ve çağlara doğru bölünerek ayrılan eralardan oluşur. Eonotem, eratem, sistem, seri ve kat kavramları, yerküre tarihinde bu jeolojik zaman devirlerine uyumlu olan kayaç tabakalarını işaret etmek için kullanılır.

Uluslararası resmi renkleriyle jeolojik devirler
Devir Zaman Dönem Bölüm
Fanerozoik Devir

(545 myö - günümüz)

Senozoik

(65,5 myö - günümüz)

Kuvaterner

(1,81 myö - günümüz)

Holosen (0,01 myö - günümüz)
Pleistosen (1,81 myö - 0,01 myö)
Neojen

(23,8 myö - 1,81)

Pliyosen (5,32 myö - 1,81 myö)
Miyosen (23,8 myö - 5,32 myö)
Paleojen

(65,5 myö - 23,8)

Oligosen (33,7 myö - 23,8 myö)
Eosen (55,0 myö - 33,7 myö)
Paleosen (65,5 myö - 55,0 myö)
Mezozoik

(251,1 myö - 65,5 myö)

Kretase (142 myö - 65,5 myö)
Jura (205,1 myö - 142 myö)
Trias (251,1 myö - 205,1 myö)
Paleozoik

(545 myö - 251,1 myö)

Permiyen (292 myö - 251,1 myö)
Karbonifer (354 myö - 292 myö)
Devoniyen (417 myö - 354 myö)
Silüryen (440 myö - 417 myö)
Ordovisyen (495 myö - 440 myö)
Kambriyen (545 myö - 495 myö)
Proterozoik Devir (2500 myö - 545 myö) Kambriyen öncesi

(3600 myö - 545 myö)

Arkeyan Devir (3600 myö - 2500 myö)
Hadean Devir (4600 myö - 3600 myö)
myö = milyon yıl önce

Kaynakça

  1. Cohen, K.M., Finney, S., Gibbard, P.L. (2013), International Chronostratigraphic Chart, Uluslararası Stratigrafi Komisyonu, http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2013-01.pdf.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.