JDeveloper

JDeveloper, Oracle'ın uygulama geliştirme ortamı sağlayan yazılım aracı. Konsol, swing ve web uygulamaları geliştirmek, web servisleri yazmak, Oracle veritabanı bağlantılı uygulamalar hazırlamak, yazılan kodun hemen debug edilmesi ve çalıştırılmasını olanaklı kılmaktadır. Yazılan kodun bir uygulama sunucusuna taşınmasını (deployment) da kolaylaştırmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.