Irak'ta din

Irakta din, çeşitli dini inançlardan oluşur. Ülkedeki en yaygın din ise İslam'dır.

İslam

Irak nüfusunun %97'i Müslüman'dır. Müslümanların çoğunluğunu Şiiler oluştururken, Sünniler de diğer önemli kısmını oluşturur. Şiiler Araplar Irak'ın güneyinde yaşarken, Bağdat civarında Sünni ve Şii Araplar, Irak'ın kuzeyinde ise Sünni Kürtler, Yezidiler ve Irak Türkmenleri yaşamaktadır. Irak'taki Sünniler genellikle El anbar ilinde yaşarlar.

Hristiyanlık

Irak'ın Asur azınlıgi Ninova ve Nuhadra(Duhok) illerin çoğunlukla Kuzey Irak'ta yaşar. nüfusun kabaca %3'ünü teşkil eder.

Irak Asur Hristiyanları üç kilise ayrılır;

  1. "Nasturiler" grubu (Doğu Asur Kilisesi) ve (Kadim Doğu Kilisesi)
  2. "Keldaniler" grubu (Keldani Katolik Kilisesi)
  3. "Süryaniler" grubu (Süryani Ortodoks Kilisesi) ve (Süryani Katolik Kilisesi)

Yezidilik

Yezidiler çoğunlukla Musul yakınlarında yaşarlar ve etnik olarak Kürtlerden oluşurlar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.