IV. Konstantin

IV. Konstantin
Κωνσταντίνος Δ', Kōnstantinos IV

IV. Konstantin ve maiyetindekiler, Sant'Apollinare in Classe
Bizans İmparatoru
Hüküm süresi 668 – Eylül 685
Önce gelen II. Konstans
Sonra gelen II. Justinianos
Eş(leri) Anastasia
Çocukları II. Justinianos
Heraklius
Tiberius
Hanedan Heraklius Hanedanı
Babası II. Konstans
Annesi Fausta
Doğum 652

IV. Konstantin (Yunanca adi: Κωνσταντίνος Δ', Kōnstantinos IV, (d. 652 – ö. 685);[1] 668 – Eylül 685 döneminde Bizans imparatoru.

Annesi, bir Bizans soylu aileden olan, Valentinus'un kızı "Fausta" idi. Çok genç bebekken 654'te babası II. Konstans tarafından ortak imparator olarak tac giydirildi. Babası 660'da Sicilya'ya geçip imparatorluğun idaresini Siraküza'dan yapmaya başlayınca Konstantin, kardeşleri Heraklius ve Tiberius ile Konstantinopolis'te kalmıştı. Babası 685'te Sicilya'da bir askeri isyanda suikaste kurban gidince IV. Konstantin imparator oldu.

Saltanat yılları

Sicilya'daki isyan

Tek başına imparator olduktan sonra IV. Konstantin Sicilya'da çıkan askeri isyan ve isyancıların gaspçı imparator olarak seçtikleri Mezezius ile uğraşmak zorunda kaldı. Hemen Sicilya'ya gönderecek bir Bizans askeri gücü hazırlattı ve bu gücü Sicilya üzerine gönderdi. Roma'da bulunan Papa Vitalian'in desteği ile tahta geçişinden 7 ay sonra bu isyanı bastırmayı başardı ve gaspçı imparator Mezezius öldürüldü. Sicilya'da babasının imparatorluk idaresine katkıda bulunan bürokratlar Konstantinopolis'e getirildiler.

Arap hücumları ve Konstantinopolis kuşatmaları

668'de ilk Emevi Halifesi olan I. Muaviye oğlu Yezid komutası altında bir Arap ordusunu Bizans İmparatorluğu'na karşı göndermişti. Yezid ve ordusu bütün Anadolu'yu geçerek ta Boğaz'in karşı tarafında olan Kadıkoy (eski Chaledon)'a kadar ilerledi. Özellikle Anadolu'da önemli bir Bizans şehri olan (şimdi Bolvodin yanında bir harabe olan) Amorium şehrini ellerine geçirdiler. Ama çok geçmeden Bizans kuvvetleri bu şehri tekrar Bizans ülkesine katmayı başardılar.

Karadan yapılan yıllık hücumlar devam etmekte iken Emevilerin yeni donanma gücü harekete geçip Ege Denizi'nde Bizans adalarını ve sahil şehirleri yağmalayıp ellerine geçirmeye başladı; İstanköy (Kos), Sakız (Chios) ve İzmir (Smyrna) bu zaman Arapların ellerine geçmiştir. 672'de Arap donanması Çanakkale'den girip Kapıdağ yarımadasında (şimdiki Bandırma ve Erdek yakınlarında) ünlü Cyzikus şehrini eline geçirdi ve burada Arap orduları ve donanması için bir kışlak üssü hazırlandı. 674'de bu üsten hareket eden büyük mancınık ve benzer harp aletleri ile teçhiz edilmiş gemiler ile Araplar Marmara kıyıları ve Haliç'den Konstantinopolis surlarına hücum başladılar. O zamana kadar Konstantinopolis kuşatmaları karadan gelmekte idi ve bu sefer ise denizden kuşatma başlamıştı. Bizans'ın deniz surları da tahkimli idi. Ayrıca Bizans savunucuları kısa bir zaman önce Suriye'nin Heliopolis (Baalbek) şehrinden bir mimar ve kimyager olan Callinicus'un icat ettiği "Rum Ateşi" adlı gizli silahı çok başarılı şekilde kullandılar. Bu nedenle bütün yaz süren denizden kuşatma şehrin fethi ile sonuçlanmadı. Arap orduları kışlak için Cyzicus'a çekildiler ve kışı donanmayı tamir ve yenileme ve ordularını Suriye'den yeni askerlerle takviye ile geçirdiler. 674-678 arasında 5 yıl bu çeşit denizden kuşatma; başarısızlık ve kışın Cyzicus'a üsse çekilme yıllarca tekrar tekrar devam etti. 678'de Arap donanması Bizans donanması ile Syllaeum muharebesini kaybetti. Geri dönüş yolunda Arap donanması bundan sonra da Pamfilya kıyılarında hiç beklenmedik bir fırtına yüzünden büyük zarar gördü.

IV. Konstantin ve kardeşleri, 681'den once

Başarısız kuşatmadan sonra 679 yılında Bizans ile Emeviler arasında barış antlaşması imzalandı. Buna göre Emeviler, Bizans'tan aldıkları Ege adalarını geri verdikleri gibi yıllık haraç ödemeyi de kabul etti.

Ekümenik Konsil

Arap tehlikesinin geçici olarak atlatılmasından sonra IV. Konstantin dikkatini Kilise sorunlarına çekti ve Ortodoks fikirler ile monotelitizm arasında bölünmüş kalan Kilise doktrinlerinin birleştirilmesini sağlamak bir başkentte bir ekümenik konsey topladı. Bu Altıncı Ekümenik Konsey veya Üçüncü İstanbul Konsili olarak bilinir. Konsey 451 yılındaki Kalkedon Konsili doktrinlerini açıklayıp tekrar kabul etti. Böylece monotelitizm prensipleri üzerindeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırdı. Bu Bizans için çok önemliydi çünkü Arap fetihlerinden sonra "monotelitizm" doktrinlerine inanların çoğu Emevi Halifeleri idaresi altında kalmıştı.

Balkanlar

680'de Asparuh idaresi altında Bulgarlar Tuna Nehri'ni geçerek güneye inip orada bulunan ve sadece formalite olarak Bizans'a bağlı oldukları kabul edilen Slav kabilelere ve yerel halka baskı yapmaya başladı. IV. Konstantin Bizans'ın Tuna donanması ve kara ordusu birlikleri ile onlar üzerine yürüdü ve Dobruca'da kurmuş oldukları merkezi müstahkem kamplarını kuşatma altına aldı. İmparatorun sağlığı iyi olmadığı için Karadeniz kıyıdındaki Mesembria'ya çekildi. Geride kalan Bizans ordusu ufak bir Bulgar hariç hareketinden paniğe kapılıp Bulgarlara yenildi. 681'de IV. Konstantin bir barış imzalamak zorunda kaldı ve buna göre Bizans Moesia bölgesinde bir Bulgar devletini tanıyacak ve Bulgarların Bizans Trakyası'na hücumlardan kaçınmalarını sağlamak üzere Bulgarlara yıllık tazminat verecekti.

IV. Konstantin sikkesi

Hanedan sorunları

IV. Konstantin idareyi eline aldıktan biraz sonra 669'da Anadolu'daki Bizans ordusunun birkaç büyük birliği başkent üzerine yürüyerek küçük kardeşleri Heraklius ve Tiberius'a da eş hükümdar olarak taç giydirilmesini istedi. Buna gösterilen tuhaf neden ise: "Kainat İsa'nın üçlü vasıflarına göre idare edilmekteydi, onun için Bizans İmparatorluğu'nun başında da üç imparator olmalıydı". IV. Konstantin çok kararlı hareket ederek bu birliklerin liderlerini bir toplantıya çağırdı ve gelenler yakalanarak idam edildiler. Kardeşlerinden hangisinin bu fitneyi çıkardığını da araştırmadan IV. Konstantin her ikisinin de burunlarını kestirerek imparatorluk tahtına geçme heveslerini ortadan kaldırdı.

681'de kendi oğlu II. Justinianos'u ortak imparator ilan etti. İmparator IV. Konstantin Eylül 685'te Konstantinopolis'de dizanteri hastalığından öldü ve yerine oğlu imparator oldu.

Ailesi

Karısı "Anastasia£ olup ismi bilinen iki çocukları olmuştur:

Kaynakça

  1. Bazen babasının lakabı olan Pogonatos, "Sakallı", ile karistirilmaktadir. Bakiniz: Norwich, John Julius, 'Byzantium: The Early Centuries', say. 316

Dış kaynaklar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
II. Konstans
Bizans İmparatoru
654–685
Birinci asıl İmparator 658-685
II. Konstans için ortak imparator:654-668
II. Justinianos ortak imparator: 681–685
Sonra gelen:
II. Justinianos

Wikimedia Commons'ta IV. Konstantin ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.


This article is issued from Vikipedi - version of the 4/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.