IV. İoannis Laskaris

IV. İoannis Laskaris
Ιωάννης Δ΄ Δούκας Λάσκαρις
İznik Rum İmparatoru
(Sürgündeki Bizans İmparatoru)
Hüküm süresi 18 Ağustos 1258 - 25 Aralık 1261
(1 Ocak 1259 - 25 Aralık 1261 tarihleri arası VIII. Mikhail Paleologos ile ortak imparator)
Taç giymesi 1258
Önce gelen II. Teodor Laskaris
Sonra gelen VIII. Mikhail Paleologos Bizans İmparatoru olarak)
Hanedan Laskaris Hanedanı
Babası II. Teodor Laskaris
Annesi Elena Asenina
Doğum 25 Aralık 1250
Ölüm y. 1305

IV. İoannis Laskaris (Yunanca: Ιωάννης Δ΄ Δούκας Λάσκαρις, Iōannēs IV Doukas Laskaris) (25 Aralık 1250 - y. 1305). İznik İmparatoru (18 Ağustos 1258-25 Aralık 1261). II. Teodor Laskaris ile Bulgar Prensesi Elena Asenina'nın oğludur.

Yaşamı

Babasının ölümünde tahta geçtiğinde sadece 7 yaşındaydı. İlk olarak Georgios Mouzalon ve Konstantinopolis Patriği Arsenius Otoreianus taht naipleri olarak görev yapmışlardır. Ancak çok nüfuzlu asillerden biri olan (sonradan imparatorluğu gasp eden) Mikhail Paleologos Mouzalon'un bir suikaste maruz kalıp öldürülmesini ve Arsenius'un ise keşiş olarak bir manastıra çekilmesini sağlamıştır. Mikhail imparatorluk idaresini önce taht naibi olarak eline geçirmiş, sonradan 1 Ocak 1259'da kendisini VIII. Mikhail Paleologos adıyla ortak imparator ilan ettirmiştir.

İznik İmparatorluk orduları Aleksios Strategopoulos idaresinde Konstantinopolis'i 25 Temmuz 1261'de Latinlerden geri alıp Latinleri oradan kovduktan sonra VIII. Mikhail orayı kendi imparatorluk idaresi için başkent yapmış ve ortak imparator olan genç IV. İoannis Laskaris'i İznik'te bırakmıştır. Hemen sonra da tam 11 yaşına girdiği zaman, 25 Aralık 1261 günü, IV. İoannis Laskaris'i tahttan indirmiş ve gözlerini kör ettirmiştir; çünkü Bizans'ta bir kör, imparator olamazdı. Kibyza (Gebze) kalesine kapatılmıştır.

Bu olaydan sonra Patrik, Mikhail'i aforoz etmiştir. İmparatorluğun taşrasında Laskarisçi ayaklanmalar çıkmış ve hatta bir düzmece Yannis isyanı bile çıkmistir. Ama yeni imparator bunları bastırmış ve artık Laskaris sülalesinden kimse kalmadığı için kilise de bu zorbanın iktidarını tanımak zorunda kalmıştır.

IV. İoannis hayatının geri kalanını bir keşiş olarak sürdürmuştür. 1290'da VIII. Mikhail Paleologos'un ölümünden sonra yerine geçen oğlu II. Andronikos Palaiologos tarafından ziyaret edildiği ve yeni imparatorun babasının günahları yüzünden bağışlanmak istediği bilinmektedir. IV. İoannis 1305 yılı dolaylarında ölmüş ve Ortodoks kilisesi tarafından aziz ilan edilmiştir.

Dış kaynaklar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
II. Teodor Laskaris
İznik Rum İmparatoru
(Sürgündeki Bizans İmparatoru)

1259–1261
1258–1261 VIII. Mikhail Paleologos ile
Sonra gelen:
VIII. Mikhail Paleologos


This article is issued from Vikipedi - version of the 7/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.