III. Konstantin

III. Konstantin
Κωνσταντίνος Γ

III. Konstantin ile babası Heraklius ve kardeşi Heraklonas
Bizans İmparatoru
Hüküm süresi Şubat 641 – Mayıs 641
Önce gelen Heraklius
Sonra gelen Heraklonas
Eş(leri) Gregorya
Çocukları II. Konstans
Theodosius
Manyanh
Tam ismi
Heraclius Novus Constantinus
Ηράκλειος (νέος) Κωνσταντίνος
Hanedan Heraklius Hanedanı
Babası Heraklius
Annesi Fabia Eudokia
Doğum 3 Mayıs 612
Konstantinopolis
Ölüm 20 Nisan veya 24 Mayıs 641
Konstantinopolis

III. Konstantin (Yunanca: Κωνσταντίνος Γ', Kōnstantinos III), (d. 3 Mayıs 612 – ö. 20 Nisan veya 24 Mayıs 641) Bizans İmparatorluğu imparatoru olup, İmparator Heraklius ve onun ilk eşi Fabia Eudokia'nın büyük oğludur. III. Konstantin 22 Ocak 613'te babası tarafından tac giydirilerek ortak imparator olmuş ve bu görevi babası ölene kadar korumuştur. Babası 641de öldüğünde üvey küçük kardeşi Heraklonas ortak imparator olmuştur. Fakat üvey annesi Martina iktidarı eline almak çabalarında bulunmuştur. III. Konstantin bu görevde 4 ay kalmış ve şüpheli bir şekilde hastalığının ilerlemesi ile beklenmedik bir zamanda 641 yazı ölmüştür.

Saltanatı

III. Konstantin'in saltanat yıllarındaki resmi adı Heraclius Novus Constantinus (Ηράκλειος (νέος) Κωνσταντίνος) idi. Fakat yaşadığı zamandan çok sonra yazılan Bizans yazam tarihlerinde babası ve büyükbabası ile aynı adı (Heraklius) taşıdığı için sadece III. Konstantin olarak anılmış Heraklius adı kullanılmamıştır. Eğer resmi imparatorluk geleneklerine uygun isim verilse idi; II. Heraklius olarak anılacak ve III. Konstantin ismi ise oğlu olan II. Konstans için uygun isim olacakti.

III. Konstantin daha bebek iken 22 Ocak 613'te babası tarafından ortak imparator yapılmış ve resmen taç giyme toreni yapılmıştır. Bir yil sonra 614'te babasının birinci kuzeni olan Niketas'in kızı Gregoriya ile nişanı yapılmıştır. Esasında Kilise kanunlarına göre ikinci derecede kuzenlerin evlenmeleri uygun görülmemekte ve dinsel olarak ensest olarak görülmekte idi. Fakat yeni Heraklius Hanedanı kurulmakta iken aile içinde evlenip iktidara yabancıların katılmasını önlemenin avantajları bu nişanın planlanmasında önde tutulmustu. Sonra bu Kilise Kanunlarına uygunsuzluk aynı yil babasının kendi ikinci evliliği için kardeşinin kızı olan Martina'yı seçip onunla evlenmesi yanında çok önemsiz kalmaktaydı.

Konstantin ve Gregoria 629da evlenmişlerdir. O yıl ilk çocukları II. Konstans olmuştur. Sonra Teodosius adlı bir oğulları ve Manyanh adlı bir kızları olmuştur. Manyanh sonradan en son Sasani İmparatorluğu İmparatoru olan III. Yezdigirt ile evlenmiş ve bu evlikten çocukları olmuştur.

Babası 641'de öldüğü zaman III. Konstantin kidemli imparator oldu. Fakat üvey annesi Martina iktidarı eline geçirmek istemekteydi. Bu nedenle Martina'nin oğlu III. Konstantin'in üvey kardeşi Heraklonas ortak imparator olarak tac giydirildi. III. Konstantin tüberküloz hastalığından müzdaribdi ve ömrünün uzun olmayacağı beklenmekteydi.

III. Konstantin tarafdarları Martina ve Heraklonas tarafından bir komplonun düzenlendiğinden şüphe etmekteydiler. Saray hazendarı Filagrius özellikle III. Konstantin'e danışmanlık yaparak ordu komutanlarına yazarak oğullarının haklarını korumak için destek sağlamasını salık verdi. III. Konstantin ayrıca Filagrius'a yaver olarak görev yapan General Valentinus Aršakuni vasıtasıyla ogullarının haklarını korumak üzere 2 milyon solidi altını geçen çok büyük bir meblağı orduya dağıttırdı.

III. Konstantin 641'de yazı geçirmek için, bazılarına göre Hereklonas ve Martina'nin komplolarından kaçmak için Kadikoy (Kalkedon)'daki saraya geçti. Fakat burada hastaliği birden ilerlerledi ve hiç beklenmedik bir anda, daha kıdemli imparator olarak tahtta sadece 4 ay kalmışken, ölümüne neden oldu. Böylece Heraklonas tek imparator olarak kaldı. Martina daha cenaze merasimi bitmeden sarayda bulunan III. Konstantin taraftarlarını sürgüne göndererek iktidarı tamamen eline geçirmeye çalıştı. Fakat özellikle General Valentius ve diğer asiller III. Konstantin'in Martina tarafından öldürüldüğü söylentilerini halka yaymaya başladılar. Bu dedikodular, sonra halk gösterileri kampanyası önce III. Konstantin'in genç oğlu II. Konstans'ın ortak imparator olmasına sonra da Bizans Senatosu kararı ile Heroklanas'ın ve Martina'nın tutuklanıp burunlarının kesilerek sürgüne gönderilmeleri ile imparatorluk gücünü kaybetmeleri sonuçlarını ortaya çıkardı.

Ailesi

III. Konstantin babasının kuzeni olan Nikitas'in kızı Gregorya ile evlenmiştir. İki oğulları ve bir kızları olmuştur.

Dipnotları

  Dış kaynaklar

  Resmî unvanlar
  Önce gelen:
  Heraklius
  Bizans İmparatoru
  613 – 641
  613-641: Heraklius'la birlikte ortak imparator
  641: Heraklonas'la birlikte kıdemli imparator
  Sonra gelen:
  Heraklonas


  This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.