III. Konrad

Kral III. Konrad

Konrad III (1093-15 Şubat 1152, Bamberg, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu), 1138-1152 arasında Alman kralı. Hohenstaufen Hanedanından gelen ilk Alman kralıdır.

Hayatı

İlk yılları

Schwaben dükü I. Friedrich'in oğlu ve Kutsal Roma-Cermen imparatoru IV. Heinrich'in torunuydu. 1115'te amcası İmparator V. Heinrich tarafından Franken dükü yapıldı. Ertesi yıl gene V. Heinrich tarafından, Schwaben dükü olan ağabeyi II. Friedrich'le birlikte Alman kralının naibi ilan edildi. V. Heinrich'in 1125'te ölmesinin ardından, elektörler, veraset kurallarını çiğneyerek Saksonya dükü Lothar'ı Alman krallığına seçtiler. Bunun üzerine Friedrich'le birlikte ayaklanan Konrad, 18 Aralık 1127'de Nürnberg'de Alman kralı seçildi. Haziran 1128'de de Monza'da İtalya kralı olarak taç giydi. 1132'de Almanya'ya döndükten sonra 1135'e değin Lothar'a karşı savaştıysa da, sonunda Lothar'ın egemenliğini tanımak zorunda kaldı. Bunun üzerine affedildi ve toprakları kendisine geri verildi.

Hükümdarlığı

Lothar'ın Aralık 1137'de ölmesinin ardından Koblenz'de bir araya gelen elektörler papalık elçisinin de katıldığı bir toplantıda Konrad'ı Alman krallığına seçtiler (7 Mart 1138). Altı gün sonra Aachen'de taç giyen Konrad, birçok Güney Alman prensi tarafından kral olarak tanındı. Ama Lothar'ın damadı ve varisi Bavyera ve Saksonya dükü X. Heinrich, Konrad'a bağlılık yemini etmeyi kabul etmedi ve kısa bir süre sonra Bavyera ve Saksonya'da savaş başladı. Konrad, Heinrich'in Ekim 1139'da ölmesinin ardından Heinrich'in kardeşi Welf'i Weinsberg'de yenilgiye uğrattı (Aralık 1140). Bunu 1142'de de Frankfurt'ta Welf ailesiyle bir anlaşmasının imzalanması izledi. Bu barışa karşın Welf ve Hohenstaufen hanedanları arasındaki rekabet 12. yüzyılın sonuna değin sürdü.

III. Konrad, mühür, 12. yy; Bavyera Ulusal Müzesi, Münih

Konrad'ın bu kargaşa ortamında kazandığı en büyük başarı, 1142'de Bohemya'ya düzenlediği sefer sonucunda, kayınbiraderi II. Vladislav'ı prens olarak Bohemya tahtına çıkarması oldu. Saksonya, Bavyera ve Burgonya'daki karışıklıklar ise, bir başka kayınbiraderi olan Polonya prensi Władysław'ı tahta çıkarma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.

Fransa kralı VII. Louis ile birlikte İkinci Haçlı Seferi'ne katılmaya karar veren Konrad, Aralık 1146'da yerine küçük oğlu Heinrich'in geçmesini güvence altına alıp Mainz başpiskoposu I. Heinrich'i oğlunu korumakla görevlendirdi. Ordusuyla beraber karadan giderek Macaristan üzerinden Aralık 1146'da Fransız ordusundan önce Konstantinopolis'e (İstanbul) ulaştı. 1147 sonbaharında Filistin'e doğru yola çıktı. Bizans denetimindeki Anadolu kıyıları yerine doğrudan Anadolu'nun içinden geçmeyi tercih etmesi Anadolu Selçuklularıyla karşı karşıya gelmesine neden oldu. 25 Ekim 1147'de Eskişehir yakınlarında Alman Haçlılarla Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılan Dorileon Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğradı. Savaş sırasında şövalyelerinin çoğu kaçtı, yaya askerlerin büyük bir kısmı ya öldürüldü ya da tutsak alındı. Konrad ordusundan geriye kalanlarla İznik'e çekildi, ordusu dağıldıktan sonra Fransızlara katıldı. Efes'te ağır bir hastalık geçiren Konrad tedavi için Konstantinopolis'e gönderildi, daha sonra deniz yoluyla Filistin'e ulaştı. Eylül 1148'de Filistin'den ayrılarak kışı Konstantinopolis'te (İstanbul) geçirdi. Burada Bizans imparatoru Manuel Komnenos'la, önemli bir güç durumuna gelmiş olan ve Konrad'ı Alman kralı olarak tanımayı reddeden Sicilya kralı II. Ruggiero'ya karşı ortak bir sefer düzenlemek üzere anlaştı. Ama Ruggiero'nun Fransa kralı VII. Louis ve Bavyeralı Welf'le ittifak kurduğunu öğrenince, seferden vazgeçerek Almanya'ya döndü.

Roma'yı ziyaret edemediği için hiçbir zaman imparatorluk tacını giymedi. Konrad'ın varis olarak seçtiği yeğeni Schwaben dükü III. Friedrich, sonradan Friedrich Barbarossa adıyla Kutsal Roma Cermen İmparatoru oldu.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.