I. Simeon

I. Simeon
Симеон I

Madrid Skilicis'te tasviri
Tuna Bulgar Çarı
Hüküm süresi 893 – 27 Mayıs 927
Önce gelen Vladimir
Sonra gelen I. Petro
Hanedan Krum
Babası I. Boris
Ölüm 27 Mayıs 927
Veliki Preslav, Bulgaristan

I. Simeon (Bulgarca: Симеон I), lakabı Büyük Simeon, (864/865-27 Mayıs 927), Birinci Bulgaristan İmparatorluğu'nun (893-927) çarı. Savaşçı bir hükümdar olmakla birlikte sarayını bir kültür merkezi haline getirmiştir.

I. Boris'in oğluydu. Konstantinopolis'te (İstanbul) öğrenim gördü. Hayatı boyunca Hıristiyan uygarlığının derin etkisini taşıdı. Paganlığa eğilimli olan büyük oğlu Vladimir'i tahtından indirmek üzere inzivasından çıkan babası I. Boris tarafından tahta geçirildi.

Simeon, Raška'nın Sırplarına karşı uzun bir savaşa girişti. Sonradan birçok Bulgar çarında da görüleceği gibi Simeon'un başlıca tutkusu Bizans İmparatorluğu tahtına oturmaktı. Bu amaçla imparatorluğa beş kez (894, 896, 913, 917, 923) savaş ilan etti. Ama Konstantinopolis'i ele geçirmeyi hiçbir zaman başaramadı. İlk savaşında (984-904) VI. Leon'u yenerek Makedonya'nın büyük bir bölümünü ve Güney Arnavutluk'u ele geçirdi. İkinci savaşta (913-927) Edirne'yi aldı, ama başkentin (Konstantinopolis) surları önünde birçok kez başarısızlığa uğradı. Bunun üzerine, Roma'ya yanaşma girişiminde bulundu. Roma kendisine çar unvanıyla Bizans'tan bağımsız bir Bulgar Ortodoks Kilisesi kurma yetkisi verdi. 925'te “bütün Bulgarların çarı” ilan edildi.

Hükümdarlığı sırasında Bulgaristan'ın Balkanlar'daki egemenliğini Güney Makedonya, Güney Arnavutluk ve vasalı haline getirdiği Sırbistan'a kadar genişletti. Simeon, ayrıca güzel sanatları ve edebiyatı korudu.Kendi kurduğu başkentini (Büyük Preslav) güzelleştirdi ve kendisi de öğretici kitaplar yazdı. Hükümdarlığı döneminde Bulgaristan en müreffeh dönemini yaşadı. Yerine ikinci oğlu I. Petro (927-969 arası hükümdar) geçti. Petro'nun hükümdarlığı sırasında ülkedeki ayaklanmalar sürdü ve Bulgaristan sonunda Bizanslıların istilasına uğradı.

İlgili maddeler

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Vladimir
Tuna Bulgar Çarı
893-927
Sonra gelen:
I. Petro
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.