I. Mircea

Mircea cel Bătrân
Büyük Mircea

Mircea'nın Curtea de Argeș'deki bir katedralde bulunan freski
Eflak Voyvodası
Hüküm süresi 1397-31 Ocak 1418
Önce gelen I. Vlad
Sonra gelen I. Mihail
Eflak Voyvodası
Hüküm süresi 23 Eylül 1386-1395
Önce gelen I. Dan
Sonra gelen I. Vlad
Eş(leri) Doamna Mara
Doamna Anca
Hanedan Besarab Hanedanı
Babası I. Radu
Annesi Doamna Calinichia
Doğum 1355
Ölüm 31 Ocak 1418
Defin 4 Şubat 1418

Büyük Mircea (Rumence: Mircea cel Bătrân, ö. 1418), 1386-1418 arasında Eflak voyvodası.

I. Dan'ın kardeşi ve ardılıdır. Eflak Prensliği'ni yeniden örgütledi. Osmanlılar'a karşı Sırplarla işbirliği yaptığı Kosova Muharebesi'nde yenilgiye uğradı. Yıldırım Bayezit'in Anadolu'da bulunmasından yararlanarak Silistre ve Karinabad'ı aldı, ama üzerine yürüyen padişah karşısında Erdel'e kaçmak zorunda kaldı (1394). Sigismond önderliğindeki Macarlar'ın desteğiyle yeniden mücadeleye girişti, ancak her iki müttefik Niğbolu Muharebesi'nde (1396) bozguna uğradı. Ankara Savaşı'nı (1402) izleyen taht kavgasında Musa Çelebi'yi destekledi. Düzmece Mustafa'yı desteklemesi üzerine Eflak seferine çıkan I. Mehmet'e (Çelebi Mehmet) yenildi, vergi ödemeyi kabul ederek belli bir özerkliğe sahip oldu. Buna karşılık Eflak'a Karadeniz'de bir kıyı sağlayan Dobruca'yı Osmanlılar'a bırakmak zorunda kaldı (1416).[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.