I. Kosova Muharebesi

I. Kosova Savaşı
Sırbistan-Osmanlı Savaşları

I. Kosova Savaşı
Tarih28 Haziran 1389
BölgeKosova, Sırbistan
SonuçOsmanlı zaferi, I. Murad katledildi. Şehzade Bayezid tahta geçti.
Taraflar

Osmanlı Devleti
Germiyanoğulları
Saruhanoğulları
Aydınoğulları
Menteşeoğulları
Hamidoğulları

İsfendiryaroğulları

Sırbistan Prensliği
Bosna Krallığı

Diğer müttefik Balkan prenslikleri
Komutanlar ve liderler

Sultan I. Murad 
Şehzade Bayezid

Şehzade Yakup
Lazar Hrebelyanoviç  
Vuk Branković
Vlatko Vuković
Güçler
30.000+[1] 30.000+[1]
Kayıplar
bilinmiyor bilinmiyor
Kosova tarihi


Erken tarih
Prehistorik Balkanlar
Roma İmparatorluğu
Bizans İmparatorluğu
Ortaçağ
Bulgar İmparatorluğu
Ortaçağ'da Sırbistan
Kosova Savaşı
Osmanlı Kosova'sı
Rumeli Eyaleti
Kosova Vilayeti
Arnavut milliyetçiliği
20. yüzyıl
Birinci Balkan Savaşı
Sırbistan Krallığı
Yugoslavya Krallığı
Arnavutluk Krallığı (1939-1943)
Arnavutluk Krallığı (1943-1944)
Kosova ÖSB
Kosova ve Metohiya
Kosova Cumhuriyeti
Yakın tarih
Kosova Operasyonu
BM misyonu
2008 Kosova bağımsızlık ilanı
Çağdaş Kosova
Ayrıca bakınız
Tarih zaman çizgisi

Kosova Portalı

I. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi, Sultan I. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan ordusu arasında 28 Haziran 1389 tarihinde yapılan muharebe.

Savaşın Nedenleri

Arka plan

1387 yılında Osmanlı kuvvetleri Topliça Nehri vadisi Ploşnik mevkisinde Sırp despotu ve Bosna kralının 30 bin askerlik ordusu karşısında bozguna uğradı. Bu Balkanlarda Osmanlılar'a karşı kazanılmış ilk zaferdi ve altyapısı hazırlanan büyük bir ittifakı beraberinde getirdi. Hırvat, Leh, Macar, Çek ve bütün Balkan prenslikleri Osmanlılar'a karşı birleşti.[2] Bu arada Osmanlılar, 1388'de Bulgarların arkadan saldırmalarını engellemek üzere Çandarlızade Ali Paşa kumandasında bir ordu Bulgar kralının başkenti Tırnova'yı alarak Bulgarları saf dışı etti.[3]

Muharebe

15 Haziran 1389[4][5] salı günü Kosova ovasında I.Murad liderliğinde Kütahya ve Hamid sancakbeyleri ve diğer anadolu beyleri ile müttefik Balkan ordusu karşı karşıya geldi.

Osmanlıların Balkanlar'daki ilerlemeleri ve Sofya, Niş, Manastır gibi önemli yerleri ele geçirmeleri Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine sebep olmuştu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, önce Bulgarları etkisiz hale getirdi. Osmanlı ordusu ilerlerken, Kosova'da Haçlılar ile karşılaştı. Haçlı ordusu Sultan Murat Hüdavendigar'ın okçu piyadeleri ile Sırp süvarileri arasında ki muharebede, Sırp öncü süvarilerinin önce oklanarak kendilerinin ya da atlarının vurulması ile başlamış, daha sonra Osmanlı piyadelerinin kılıçlarını çekerek bozulan Sırpları gün batımına kadar süren bir meydan muharebesinden sonra bölgede tarih sayfalarından silerek yüzyıllar sürecek olan Osmanlı hakimiyetini yerleştirmiştir. Savaşta Arnavut Katolik soylu ailesi Kastriotlar'dan Pal Kastrioti de ölmüştür. Savaş bazı kaynaklarca iddia edildiği gibi top kullanılarak kazanılmamıştır. Çünkü o tarihlerde Osmanlı Devleti'nde kurulmuş bir topçu ocağı bulunmuyordu.

Savaş sonunda bir Sırp soylusu olan Miloš Obilić, sultanın elini öpüp Müslüman olmak istediğini belirterek I. Murat'a yaklaşmış ve onu ani bir hamleyle hançerleyerek şehit etmiştir. Ölümünden sonra Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları orada gömülmüş, geriye kalan naaşı Bursa'ya götürülerek orada defnedilmiştir. Bunun da etkisiyle I. Kosova Savaşı tarihte Sırp milliyetçiliğinin ilk yeşerdiği ve bugün Sırpların çok önem verdiği bir muharebedir.

Sonuçları

Sırplar yeniden Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ettiler. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı. Bu Osmanlı galibiyetinden sonra Tuna güneyindeki Balkan topraklarında Osmanlılara karşı koyacak önemli bir güç kalmadı.balkanlarin turk yurdu oldugu kanitlandi

Kaynakça

  1. 1 2 DİA,c.26, Kosova Savaşları maddesi, s.221
  2. Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, c.1, s.246
  3. Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi,TTK, cilt 1, s.250
  4. Uzunçarşılı, a.g.e,c.1, s.254
  5. Afyoncu Erhan, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, s.68
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.