I. Hasan (Haşhaşi)

El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh (Arapça: Al-Qāhir ibn al-Muhtadī bi-Quwatullāh / bi-Ahkāmillāh; القادر بن المهتدي بقوة الله / بأحكام الله) ( Doğum: Hicrî 520 / M. 1126 - Ölüm: Hicrî 557 / M. 1162 ) "Elemût Üçüncü Gizlenen imamı". Hicrî: 552-557 / M: 1157-1162 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezhebi'nin Yirmi İkinci İmâm-ı Zamânı. Elemût kayıtlarındaki asıl adı "I. Hasan" ya da "Hasan-ı Evvel bin el-Muhammed bin Ali".

Yaşamı

Nizâr’îyye kuramı

Nizârî kaynaklarına göre "El-Kahir bin el-Môhtadî", Muhammad bin Kiya Buzrug'ı kendisine hem dinî mes'elelerden mesul Dâ’î, hem de siyâsî ve askerî mes'elelereden sorumlu "Hüccet" olarak atadı. Kendisi ise "Gizlenen-İmâm" olarak görevini sürdürdü.[1] Hicrî 554 / M. 1160 tarihine kadar "Muhammad bin Kiya Buzrug" Elemûtlar Üçüncü Hükümdârı olarak görev yaptı. Hicrî 554 / M. 1160 tarihinde ise "El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh" bizzât Elemûtlar-Nizârî Devleti Hükümdârlığı görevini üstlendi. O tarihten itibaren Hicrî 557 / M. 1162 yılındaki ölümüne kadar ise "Muhammad bin Kiya Buzrug" kendisine vezir olarak görev yaptı. El-Kahir bin el-Môhtadî Hicrî 557 / M. 1162 yılının sonunda Hüccet/Vezir Muhammad bin Kiya Buzrug vefâtından birkaç ay sonra imâmeti oğlu II. Hasan'ye emanet ettikten sonra vefât etti.

Anti-Nizâr’îyye kuramı

Nizârîler’in savı

Diğer bir başka kurama göre El-Kahir'in asıl adı "Hasan bin Muhammed bin Ali" idi. Fakat, Muhammad bin Kiya Buzrug'un oğlu da "Hasan" adını taşımaktaydı. Dolayısıyla "Hasan bin Muhammed bin Ali" adı hem Muhammad bin Kiya Buzrug'un oğlu hem de El-Kahir'i temsil etmekteydi. "Muhammad bin Kiya Buzrug" Hicrî 557 / M. 1162 tarihinde öldüğünde, Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh'ın oğlu II. Hasan ile Muhammad bin Kiya Buzrug'un oğlu "Hasan bin Muhammed bin Kiya Buzrug" ile karıştırıldı. Böylece Nizâr’îyye mezhebinin düşmanları, Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh'ın oğlu II. Hasan'nin aslında Üçüncü Hüccet Muhammad bin Kiya Buzrug'un oğlu olduğunu iddia ettiler.

Nizârî karşıtlarının savı

Nizârî karşıtlarının savunduğu görüşe göre ise "El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh" adında Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh soyundan gelen bir "Üçüncü Gizlenen-İmâm" Elemût'ta hiçbir zaman yaşamamıştı. Bu hikâye Nizâr’îyye taraftarlarınca kendi İmâm-ı Zamânlarının neslini Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh'ın soyuna bağlamak için uydurulmuştu. Aslında Nizârî karşıtlarının savunduğu asıl görüşe göre Elemûtlar'ın Birinci, İkinci ve Üçüncü Gizlenen-İmâmlardan hiçbirisi tarihte yaşamış şahsiyetler olmayıp, bunlar Nizâr’îyye mezhebinin taraftarlarınca kendi imâm silsilelerini Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh'a ve dolayısıyla Fâtımîler Hâlifeliği'ne bağlamak maksadıyla icâd edilmiş olan hikâyelerden ibâretti.

Elemûtlar soyağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ubeyd’Allâh'ibn‘el’Huseyn‘el’Medhî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fâtımîler (Yedicilik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kâ'im
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mansûr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mu'izz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizâr el-Azîz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dürzîler
 
Ali ez-Zâhir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Temîm Mu’âdd el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizârîlik
 
Mustâ‘lîlik
 
 
 
 
 
 
Pamir Alevîliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh
 
Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
Muhammed‘bin’Mu’âddʿel’Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Hâdî bin el-Nizâr
 
Ebû‘Ali’Mansûr‘el’Âmir’bi'Ahkâm’îl‘Lâh
 
ʿAbd’el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemûtlar
 
Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım
 
Mecîd’îyye/Hâfız’îyye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Mohtedî bin el-Hâdî (I. Muhammed)
 
 
 
 
 
 
İsmâʿil ez-Zâfir li-Dîn’il-Lâh
 
Yusuf‘binʿAbdûlMecîdʿûl’Hâfız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El‘Kahir’bi‘Kuvvet’ûl‘Lâh/Ahkâm’îl‘Lâh’I.Hasan
 
 
 
 
 
 
İsâ el-Fâ’iz bi-Nasr’Allâh
 
ʿAbd Allâh el-Âzıd li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ Zikrihi’s-Selâm II. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nûr’ed-Dîn II. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal’ed-Dîn III. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ’ed-Dîn III. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rûkn’ed-Dîn Hûr-Şâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ağa Han (Nizâr’îyye)
 
Dâ’îler (Mustâ‘lîyye)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça

  1. Mustapha Ghaleb, "A'lam al-Ismailiyya", sahife 244, Beirut, 1964.

Dış bağlantılar

Şii İslam unvanları
Önce gelen
El-Mohtadî bin Ali el-Hâdi
Nizârî-İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İmâm El-Kahir bin el-Mohtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh
Yirmi İkinci Nizâr’îyye
Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

1157 - 1162
Sonra gelen
Hasan Alâ bin el-Kahir
İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.