I. İsaakios Komnenos

I. İsaakios Komnenos
Ισαάκιος Α' Κομνηνός
Bizans İmparatoru
Hüküm süresi 1057–1059
Önce gelen VI. Mikhail
Sonra gelen X. Konstantin
Hanedan Komnenos Hanedanı
Babası Manuel Erotikos Komnenos
Ölüm 1061

I. İsaakios Komnenos (y. 1005 - 1061, Konstantinopolis), Bizans imparatoru (1057-1059). Ülke ekonomisinde istikrarı sağlamış ve imparatorluğun savunma sistemini güçlendirmiştir.

Yaşamı

Bizans imparatoru II. Basileios'un komutanlarından Manuel Komnenos'un oğluydu. Kardeşi Yannis ile birlikte imparatorun gözetiminde yetiştikten sonra önemli yönetim görevlerine getirildi. Basileios'tan sonra hüküm süren imparatorların döneminde ordunun güvenini kazandı ve 1057'de İmparator VI. Mikhail'i tahttan indirmeyi amaçlayan askeri bir komploya katıldı. Aynı yılın haziran ayında Anadolu'daki Paflagonya'da İsaakios'u imparator ilan ettikten sonra Konstantinopolis üzerine yürüyerek Nikea'yı (günümüzde İznik) alan ayaklanmacılar, Mikhail'in güçlerini 20 Ağustos'ta Petroe'de yapılan savaşta yenilgiye uğrattılar. Mikhail 31 Ağustos'ta tahttan çekildi ve ertesi gün İsaakios imparator ilan edildi.

I. İsaakios, altın bir Bizans sikkesi üzerineki tasvir, 1057-1059

İsaakios'un ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak için kilise mülklerinin bir bölümüne el konması gibi önlemlere başvurması, tahta çıkmasına yardımcı olan Patrik Mikhail Keroullarios'la arasında açılmasına neden oldu. İsaakios, görevinden istifa etmesini istediği Keroullarios'un bunu reddetmesi üzerine onu tutuklatarak sürgüne gönderdi (1058). İhanet ve kafirlikle suçlanan Keroullarios yargılanamadan öldü.

İsaakios, 1059 ilkbaharında Macarlara karşı askeri bir sefere çıktı. Aynı yılın yaz aylarında kuzey sınırlarına saldırılar düzenleyen Peçeneklerle savaştı.

Kasım 1059'da hastalanan İsaakios ölümcül bir hastalığa yakalandığı inancıyla tahttan çekildi (25 Aralık 1059) ve X. Konstantinos Dukas'ı tahtın varisi ilan etti. Daha sonra iyileştiyse de tahta çıkmayıp bir manastıra yerleşti. Yaşamının son iki yılını keşiş olarak geçirdi ve manastır işlerinden arta kalan zamanında edebiyatla uğraştı.

Ailesi

Bulgar Kralı İvan Vladislav'ın kızı olan Bulgaristanlı Katerin ile evlenmiştir. İki çocugunun isimleri günümüze ulaşmıştır:

Dış kaynaklar

Birincil

Diğerleri

Resmî unvanlar
Önce gelen:
VI. Mikhail
Bizans İmparatoru
1057–1059
Sonra gelen:
X. Konstantin
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.