Husûsî pilot lisansı

Tek başına PPL lisansı, resimdeki PA-28 gibi tek motorlu hafif uçaklarda hobi ya da şahsî amaçlı gündüz şartlarında görerek uçuş yapma imkanı sağlar.

Husûsî pilot lisansı[1] (PPL), herhangi bir hava taşıtında "ticarî olmamak kaydıyla" pilotluk yapılmasına imkan veren pilot lisansı. PPL, İngilizce private pilot licence kavramının akronimidir. PPL alabilmek için gerekli olan şartlar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi) tarafından belirlenir. PPL kısaltmasının arkasından parantez içinde eklenen harf hava aracının sınıfını belirtir: PPL(A) > uçak, PPL(H) > helikopter vs.

Çok motorlu veya çok pilotlu uçaklarda uçabilmek; gece uçuşu veya alet uçuşu yapabilmek veya maddî kazanç sağlamak amacıyla uçabilmek için PPL lisansına ilaveten çeşitli lisans ve derecelendirmelerin (rating) edinilmesi gerekir.

PPL alabilmek için özel bir pilotaj kursunun tamamlanması gerekir. PPL(A) kursu öncesinde ve esnasında aşağıdaki koşulların gerçekleştirilmesi gerekir:

Eğer öğrenci minimum gereksinim olan 45 saatte yeterli seviyeye ulaşamazsa uçuş eğitimine devam edilir. Uçuşa yeni başlayan pek çok öğrenci, kursu 60-70 saat uçuş sonunda tamamlar.[3] Pek çok öğrenci ilk solo uçuşunu 10-15 saat eğitim sonrasında gerçekleştirir.[4]

Yaş ve zaman limitleri

EASA PPL alabilmek için balon ve planör için en az 16, motorlu hava taşıtları için en az 17 yaşında[4] olmak gerekir. Balon ve planör pilot adayları eğitime 14 yaşında, motorlu taşıt adayları 16 yaşında başlayabilirler.[5]

Sınavlar

Pilot adaylarının kurs sonundaki pratik uçuş testinden önce 7 çoktan seçmeli, bir sözlü sınavı başarıyla geçmesi gerekir. Sınav geçme barajı %75'tir.[6] Sınav konuları şunlardır:[6]

Yolcular

PPL sahibi pilotlar yolcu taşıyabilir.[7] Ancak yolcularla uçuş masraflarını paylaşmak mümkün olmakla birlikte, pilot yolculardan -bazı özel koşullar haricinde- uçuş karşılığında ücret talep edemez ve kazanç sağlayamaz.

Pilotun her uçuş öncesi yolculara temel emniyet ve acil durum usulleri konusunda brifing vermesi gerekir.

Kaynakça

  1. Uçak pilotu lisans yönetmeliği (SHY-1) Resmî Gazete. 6 Haziran 2006.
  2. 1 2 3 4 Opinions sf 27 EASA. Erişim: 28 Mart 2013
  3. FAQ AOPA.org. Erişim: 26 Aralık 2011.
  4. 1 2 EASA PPL Cambridge Aero Club. Erişim: 25 Mart 2013
  5. Guide for Aviation Medical Examiners Erişim: 26 Aralık 2011.
  6. 1 2 JAA PPL Ground Examinations
  7. PPL Training

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.