Hudson Enstitüsü

Hudson Enstitüsü (the Hudson Institute), 1961'de gelecekbilimci Herman Kahn tarafından New York'ta kurulan sağ eğilimli ABD düşünce kuruluşu. İngilizce "think tank" terimi ilk defa bu kuruluş için kullanıldı. Kurum faaliyetlerini halen Vaşington'da sürdürmektedir.

Kurum, değerlerini "serbest pazar ve bireysel sorumluluğa bağlılık, gelişmeye yardımcı olarak teknolojinin gücüne güven, insani ilişkilerde kültür ve dinin önemine saygı, Amerika'nın milli güvenliğini korumakta kararlılık" olarak açıkladı. Kurumun uzmanları; kültür, toplumsal yapı, pazar ve siyaset arasındaki etkileşimi değerlendirerek toplum ve değişim hakkında bütünsel bir bakış oluşturmaya çalışmaktadır.

Kurum DuPont, Sandoz, Ciba-Geigy, Procter & Gamble gibi çokuluslu şirketler tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Maddi kaynak yaratma çalışmalarının bir parçası olarak, kurum, Henry Kissinger gibi tanınmış kişilerden olumlu referans toplamaktadır. Kurumun görüşlerinin yardım aldığı şirketlerin çıkarları tarafından belirlendiği yönünde eleştiriler dile getirilmiştir. Örneğin, Hudson Enstitüsü, çevrecilik hareketlerine karşı çıkmakta, organik tarıma karşı tarım ilaçlarının kullanılmasından yana tavır almaktadır.[1]

Kaynakça

  1. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudson_Institute&oldid=134923396
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.