Holstein

Jutland ve Almanya'nın en kuzey kesimini gösteren haritada, günümüzde Schleswig-Holstein adıyla Almanya'nın bir eyaleti olan Schleswig ve Holstein'ın konumları.

Holstein, Jutland Yarımadasının Eider ve Elbe nehirleri arasındaki güney kesimini kaplayan tarihsel ve kültürel bölge. Günümüzde Almanya'nın en kuzeydeki eyaleti olan Schleswig-Holstein'ın güney yarısını oluşturur.

Tarih

Saksonya'nın kuzey bölümü olan Holstein, 5. yüzyılda Bretagne'ı ele geçiren Saksonlar'ın hareket üssüydü. Slavlar'ın işgal ettiği Holstein'ı Charlemagne aldı ve Obodritlere bıraktı (804) ve sonra burada Danimarkalılar'a karşı Itzehoe kalesini yaptırdı (810); 817'de Obodritler'in ayaklanması, bu halkın buradan kovularak yerilerine Saksonlar'ın yerleştirilmesine neden oldu: böylece limes Saxonicus markalığı oluştu.

12. yüzyılda Saksonya dükü Lothar von Supplinburg, Schaumburglu I. Adolf adına Holstein'ı Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'na bağlı bir kontluk olarak düzenleyince (1111), Obodritler yeniden buraya yerleştiler. Obodrit kontları, önce, Danimarkalılar ve Saksonlar ile birleşerek Slavlar'a karşı savaştılar; sonra, Almanlar ve Hollandalılar ile birlikte sömürge haline getirdikleri ve bütün kaynaklarını kuruttukları Schleswig konusunda Danimarkalılar ile anlaşmazlığa düştüler. II. Adolf (hükümdarlığı 1130-1164) Lübeck'i kurdu (1143); ama III. Adolf (1164-1203) Danimarkalılar'a tutsak düşünce, Holstein kontluğunu onlara bırakmak zorunda kaldı (1203); böylece Holstein kontluğu Schleswig ile birleşti. IV. Adolf (hükümdarlığı 1225-1239), Hansa'nın yardımıyla ülkeyi ayaklandırdı ve Danimarka kralı II. Valdemar'ı, kontluğu kendisine vermek zorunda bıraktı (1225). Kızını, daha sonra Danimarka tahtına çıkacak olan Schleswig dükü Abel ile evlendirdikten sonra, topraklarını oğlu Johann (1239-1263) (Kiel bölgesi) ve Gerhard (1239-1290) (Itzehoe) arasında paylaştırarak bir manastıra çekildi. Johann'ın oğullarından Holstein-Segeberg (1308'de söndü) ve Holstein-Kiel (1321'de söndü), Gerhard'ın oğullarından da Holstein-Ploen (1390'da söndü), Holstein-Schaumburg (1419'da söndü) ve tüm kontluğu bir araya getiren Holstein-Rendsburg kolları doğdu. III. Gerhard (Kel Gerhard, hükümdarlığı 1304-1340), Danimarka'dan Schleswig'i geri aldı (1326) ve iki ülkeyi birleştirdi. Ama 1368'de savaş yeniden başladı, IV. Gerhard ölünce, 1404'te Danimarka kraliçesi Margrethe, Holstein'ı işgal etti; bununla birlikte Hansa ile ittifak kuran Holstein, Pomeranyalı Erik'i Schleswig'ten vazgeçmek zorunda bırakmak zorunda bıraktı (1435) ve sonunda, Danimarka kralı Christian, Schleswig ve Holstein'ı kendi adına ele geçirdi (1459).[1]

1459'da Danimarka tahtına bağlanması, nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Almanlar arasında büyük huzursuzluğa yol açtı. 1474'te Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'na bağlı bir düklük yapıldı. 1815'te Alman Konfederasyonu'na katıldı. Danimarka'nın Holstein ve Schleswig'i ilhak çabaları 1864'te Avusturya ve Prusya'yla savaşa girmesine neden oldu. Danimarka'nın yenilgisini izleyen Prag Antlaşması'yla (1866) Prusya'nın ilhak ettiği Holstein-Schleswig ile birleştirilerek tek bir eyalete dönüştü.

Kültür

Çoğunlukla Sakson kökenli olan bölge halkı Aşağı Almancanın bir lehçesini konuşur. Protestanların oranı yüzde 85'i geçer. Kuzey Denizi ve Elbe Nehri kıyılarındaki bataklık alanlarda egemen kırsal yerleşim dokusunu, set ve kanallar boyunca uzun ve dar şeritler biçiminde uzanan köyler (Marschhufendorf) oluşturur. Doğuda, Baltık kıyısında yer alan tarım bölgelesinde toplu köyler, küçük mezralar ve büyük malikaneler yaygındır. Düşük verimli Geest bölgesindeki çiftlikler genellikle biribirinden uzaktır. Geleneksel tek katlı Sakson çiftlik evleri Holstein'a özgü bir yapı gösterir. Evlerin ortasında dik eğimli tek bir çatının örttüğü geniş bir harman yeri (Diele) bulunur; iki yanında odaların ve ahırların sıralandığı bu harman yerine, evin üçgen biçimli kalkan duvarında açılmış bir ana kapıdan girilir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.