Hipokloröz asit

Hipokloröz asit, HOCl formülüne sahip bir zayıf asittir.

Klor, suda hipokloröz asit ve hidroklorik asit oluşturacak şekilde çözünür:

Cl2 + H2O → HOCl + HCl

Mikroorganizmalar üzerine parçalayıcı etkiden sorumludur. Bu nedenle HOCl, aktif klor olarak adlandırılır. Suda iyonizasyona uğrar.

Hipokloröz asit pH 6'nın altında çözünmezken bu değerin üzerinde çözünmeye başlar ve pH 9'un üzerinde ortamda hipoklorid iyonu üstün duruma geçer. Bu nedenle, klorun dezenfekte edici etkisi pH'taki artışla azalır. Hipokloröz asit, hipoklorid iyonundan çok daha fazla bakterisidal etki gücüne sahiptir. Bununla birlikte, az miktarda hipokloröz asit ve çok miktarda hipoklorid iyonu olan sodyum ve kalsiyum hipokloridin alkali solüsyonları bakterisidal etkilidir. Bu, hipoklorid iyonunun da dezenfeksiyona katkısı olan bir faktör olabileceğini gösterir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/3/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.