Hipofiz

hipofiz
 Latin        = hypophysis, glandula pituitaria
Hipofiz dokusunun beyin tabanında yerleşimi ve komşuları.
Hipofiz bezi
Arter superior hypophyseal artery, infundibular artery, prechiasmal artery, inferior hypophyseal artery, capsular artery, artery of the inferior cavernous sinus[1]
Prekürsor neural ve oral ektoderm, Rathke kesesi

Hipofiz veya diğer adıyla Pitüiter bez bir fasülye tanesi büyüklüğünde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında bir endokrin bezdir. Beyin tabanında, hipotalamusun altında bir çıkıntı şeklinde uzanır. Beyni örten dura mater (sert zar) ile çevrilmiştir. Hipofiz hormon üretip salgılayarak Homeostasiyi düzenler. Bunu bütün iç salgı bezlerini denetleyerek yapar. Bu anlamda hipofiz, endokrin ve sinir sistemi arasındaki en büyük organizasyon ağını kontrol eder. Hipotalamusun salgısı olan RF, kan yoluyla hipofizi uyarır ve hipofizin hedef organının uyarılmasını sağlayan hormonu üretmesini sağlar. Hipofiz bezi ön, orta ve arka lop olmak üzere üç parçalıdır. Hipofizin ön lobu epitel doku, arka lobu sinir hücrelerinden oluşmuştur. Ara lob insan embriyosunda görüldüğü halde, ergin insanda körelmiştir.

Pitüiter bez (hipofiz bezi) düzenleme amaçlı homeostatik ve stimulasyon amaçlı trofik hormonlar salgılamaktadır. Fonksiyonu hipotalamus uyarımı aracılığı ile olmaktadır.

Bölümleri

Hipofiz bezi üç ana bölümden oluşmaktadır. Ön lob (adenohipofiz) arka lob (nörohipofiz) yan lob. Her üç lob da hipotalamus ile bağlantılıdır ve hipotalamusun kontrolündedir.

Ön lob (Adenohipofiz)

Ön lobda sentezlenen ve salgılanan hormonlar vardır bunlar ;

Eşey hormonları (gonadotropinler):

Arka Lob (nörohipofiz)

Arka lobda hormon üretimi yoktur. Burdan salgılanan hormonlar hipotalamusta üretilir ve burada depolanır, burdan salgılanan hormonlar:

Ara lob (intermediate lob)

Çoğu canlının hipofizinde bir de ara lob bulunmaktadır. Yetişkin insanlarda ön lob ile arka lob arasında çok ince bir hücre katmanı şeklindedir. Kesin olmamakla birlikte, bu işlev ön loba ait olmasına rağmen MSH üretimi yapar.

Fizyolojisi

Hipofiz bezi hormonlarının etki gösterdiği fonksiyonlar şunlardır;

Patoloji

Hipofiz bezindeki bozuklukların yol açtığı rahatsızlıklar:

Durum Sapma Hormon
Akromegali aşırı üretim Büyüme hormonu
Büyüme hormunu eksikliği üretim bozulması Büyüme hormonu
Antidiüretik hormon bozuklukları aşırı üretim vasopressin
Diabetes insipidus üretim azalması vasopressin
Sheehan sendromu üretim azalması prolaktin
Pituiter adenom aşırı üretim herhangi pitüiter hormon
Hipopituitarizm üretim azalması herhangi pitüiter hormon

Kaynakça

  1. Gibo H, Hokama M, Kyoshima K, Kobayashi S (1993). "[Arteries to the pituitary]". Nippon Rinsho 51 (10): 2550-4. PMID 8254920.

13 Temmuz 2010 tarihli İngilizce Wikipedi maddesinden yararlanılmıştır. Guyton hall tıbbi fizyoloji

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.