Hilmi Etikan

Hilmi Etikan, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyati Bölümünü bitirmiştir. 1977 yılına kadar Paris'te yaşamış, Fransız Sinema Konservatuarı'na devam ederek diploma almıştır. Yine aynı dönemde, Sorbonne Üniversitesi'nde Fransız “Yeni Roman” akımının önde gelen isimlerinden Claude Simon'un “L'herbe – Ot” isimli romanı üzerine, sinema - edebiyat ilişkilerini konu alan mastır çalışması yapmıştır. 1977 yılından başlayarak fotoğraf dersleri vermiş, çeşitli kurumlarda sinema birimleri oluşturmuş, program ve yürütücülüğünü yaptiğı eğitim seminerleri ile birçok insanın sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Halen Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği belgesel filmlerle yurt içi ve dışında çesitli ödüller almış olan Hilmi Etikan, birçok ulusal ve uluslararası film festivallerine jüri üyesi olarak davet edilmiştir. Değişik kurumlarca verilmiş onur ödüllerine sahiptir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.