Hidayet Camii

Hidayet Camii, İstanbul'un Eminönü semtinde Yalıköşkü caddesinde bulunan ve 1814 (Hicri 1229) yılında inşa edilen camidir.[1][2] Başlangıçta ahşap olan cami, 1887 yılında II. Abdülhamid tarafından Alexandre Vallaury'ye yeniden yaptırılmıştır.[3] Batı süsleme tarzındaki geniş saçaklı avlu kapısındaki kitabede bu yenilemeden de sözedilir.[4]

İki katlı Camii, karışık tarzı ile, belirli bir üsluba bağlanamayan oryantalist bir deneme olarak nitelendirilir. Doğu ve batı cephelerinde iki büyük pencere ve kubbesinde 21 pencere bulunur. Merdivenle çıkılan birinci katta son cemaat yeri ve kubbeli bir harim vardır.[5][6]

Tarihi

II. Mahmud döneminde İstanbul'un çeşitli semtleri gibi Bahçekapı'da da Yeniçerilerin kontrolünde bulunan ve halk tarafından Melek Girmez Sokağı olarak adlandırılan bu bölge, daha sonra yıktırılmış ve semtin kötü şöhretini unutturmak amacıyla yerine yaptırılan camiye 'doğru yol' anlamına gelen 'hidayet' ismi verilmiştir.[7]

Kaynakça

  1. Eminönü camileri - Mehmet Doğru, Yüksel Kanar
  2. Hadı̂katü'l-cevâmi - Hafız Hüseyin Ayvansarayı̂, Ali Sâtı, Süleyman Besîm
  3. Hidayet Camii
  4. Hidayet Camii kitabesi
  5. İstanbul ansiklopedisi - Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
  6. Osmanlı Mimarisi - Doğan Kuban
  7. İstanbul Enstitüsü dergisi, 4-5. ciltler - Ahmed Ateş, Nihad Sâmi Banarlı
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.