Hezârfen

En meşhur Rönesans dönemi hezârfenlerinden Leonardo da Vinci

Hezârfen[1][2] ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi. Özellikle antik dönemin bilim insanlarının çoğu, günümüz standartlarında hezârfen kabul edilir.[3]

Etimoloji

Hezârfen kelimesi Farsça "bin" anlamına gelen hezâr ve Arapça "fen, ilim" anlamlarına gelen fenn kelimelerinden türemiştir.[4] Polimat ise Yunanca kökenlidir ve polu- (çok) ile mathês (öğrenmek) kelimelerinden türetilmiştir.[5] Bâzı dillerde aynı anlamda Latince homo universalis (bütün insan[6]) kavramından türeyen tanımlamalar kullanılır.

Kaynaklar

  1. Women and Slavery in the Late Ottoman Empire: The Design of Difference Madeline C. Zilfi Google Books. Erişim: 2012-03-05.
  2. Hezârfen: The Story of the First Human Flight, Animated Maria Popova. Brainpickings. Erişim: 2012-03-05.
  3. 1 Introduction: Greek Science in Context
  4. "hezarfen." Kişi Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Mart 2012
  5. "polymath." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  6. "universe." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.