Heyelan set gölü

Heyelan Set Gölü heyelan sonucu bir akarsuyun önünün kapanmasıyla oluşan göl. Heyelanla yer değiştiren kütle doğal bir bent görevi görür. Settin gerisindeki çanakta sular birikerek göl oluşturur.

Heyelan set göllerinin oluşmasında; jeomorfoloji, litoloji, iklim, bitki örtüsü gibi faktörler etkilidir. Jeomorfolojik özelliğin parçalı ve engebeli olması önemlidir. Düz alanlarda heyelan oluşmaz, eğimli alanlarda oluşur. Litolojik özelliklerde kayaç çeşidi ve tabakaların uzanışı önemlidir. Kil, marn gibi litolojik unsurların suyu tutması, heyelanı tetiklemektedir. Kayaç tabakalarının eğimli uzanması heyelanda önemli bir unsurdur. İklim yağışın fazla olması ve yağışlı dönemin uzun sürmesi ile etkili olur. Suya doyan ve ağırlaşan toprak kütleleri heyelana maruz kalır. Bitki örtüsü bazen kökleriyle araziyi sabitleyerek heyelanı engeller, bazende ağırlığı ile heyelanı tetiklediği düşünülür. Heyelanı oluşturan faktörlerin çoğu Karadeniz bölgesinde bulunur.Bu nedenle Türkiye'de heyelan set göllerinin çoğu Karadeniz bölgesindedir[1].

Bitki örtüsünün varlığı erozyonu kesinlikle engellemesine rağmen, heyelan için aynı şey söylenemez[2]. Heyelana aşırı yağışlar neden olduğundan, arazide orman bulunması beklenir.

Türkiye'deki heyelan set gölleri şunlardır:

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.