Hebat

İlahlaştırılarak Hebat'a dönüştürüldüğü düşünülen Kraliçe Kubaba

Hebat, Kheba veya Khepat, Hurrilerce yaşayan her şeyin annesi olarak bilinen ana tanrıçadır.[1] Aynı zamanda tanrıların kraliçesidir.

Hebat, Hititlerde güneş tanrıçası, olarak ta bilinir. Sümerlerdeki Kubau'dan alınmıştır. Aramilerde, tevrat ve diğer bazı toplumlarda Havva olarak benimsenmiştir.

Kaynakça

  1. Beckman, G.: Pantheon A. II. Bei den Hethitern. In: Edzard, D. O. et al. (Hrsg.): Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Münih, 2010.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.