Helenotürkizm

Helenotürkizm, son bin yılın medeniyeti, Helen-Türk ideolojisiyle şekillenmiştir.

Heleno-Osmanlıcılık (Yunan Osmanlılığı)

XX. yüzyılın başlarında bazı Yunan aydınlar tarafından geliştirilen politik bir inanç ve eylem programı olup Yunanlarla Türklerin tek çatı altında barış içinde yaşayabileceklerini savunmaktadır. Bu ideolojiyi savunan aydınların düşündüğü devlet modeli "çok uluslu doğulu bir federasyon" dur. Bu devlet içinde Yunan-Türk unsurun egemen olması, Yunanların manevi ve ekonomik üstünlüklerinden yararlanarak zaman geçtikçe siyasal hakimiyeti elde etmeleri düşünülmektedir.

XX. yüzyılın başlarında bu görüşün en önemli temsilcileri olarak Ion Dragumis ve Athanasios Suliotis-Nikolaidis karşımıza çıkmaktadırlar. İkisi de istanbul’da bulunmuşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık ettikleri gibi, bazı olayların şekillenmesinde de etkili olmuşlardır. Suliotis, görevdeki yıllarının büyük bölümünü önce Selanik'te, ardından İstanbul'da gizli örgütler kurarak geçirmiştir. İstanbul'da bulunduğu dönemde, Atina'nın yardımlarıyla İstanbul Örgütü'nü (Organosis Konstantinoupoleos) kurmuş, Dragoumis de Yunanistan'ın İstanbul Elçiliği'nde çalıştığı dönemde kendisiyle işbirliği yapmıştır.

Türk Yunan Konfederasyonu (Helenotürkizm)

Dimitri Kiçikis, Çankaya Köşkü, 1990

Dimitri Kiçikis'in Türkiye'de 1996 yılında "Türk Yunan İmparatorluğu" isimli bir kitabının yayınlandığını kaydeden, İzmir'de 5-6 Ekim 2011 tarihlerinde, "Yunanistan'ı Ancak Türkiye Kurtarabilir" yönündeki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldiğini hatırlatarak, savunduğu görüşün fikir babası Rigas Fereos'tur. Esasen Türkiye'nin federasyona dönüştürülmesi ya da Türk-Yunan Konfederasyonu'nun veya Balkan Konfederasyonunun kurulması düşüncesinin çok yeni olmadığı da bilinmektedir. Rigas Fereos Velestinlis, Yunanistan'da vatan şehidi ve 1821 tarihli Türklere karşı Yunan isyanının öncüsü olarak anılmaktadır. R. Fereos, Roma İmparatorluğu'ndan nasıl kan dökülmeden Bizans İmparatorluğu'na geçilmişse, Osmanlı Türk İmparatorluğu'ndan da yine kan dökülmeden ve savaşsız bir biçimde Bizans İmparatorluğuna nasıl geçileceği ve oluşturulacak modern devletin sınırlarının da Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarına kadar genişletilmesi arzusunu ifade etmiş ve bu fikrini ortaya atmıştır.

Bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.