Kaynaşma

Kaynaşma[1] ya da hece kaynaşması; kelime, hece ya da kelime grubunun yazılı ve sözlü formlarında söyleyişi kolaylaştırmak için eksilip kısalması. Ünlü çatışmasını gidererek kolay söyleyişi sağlama eğiliminden doğan bir ses olayıdır.[2]. Bazı kaynaklarda kaynaştırma, birleşme, ünlü birleşmesi, vokal birleşmesi, ünlü aşınması, derilme, büzülme[3], büzüşme, daralma, çıkarma terimleri de aynı anlamda kullanılır.

İlerleyici kaynaşma

Kaynaşmış bir sözcüğü oluşturan kelimelerden ikincisinin başındaki ses kaybolması olayıdır.

cumartesi (< cuma ertesi), tutmaç (< tutma aş).

Gerileyici kaynaşma

Kaynaşmış bir sözcüğü oluşturan kelimelerden birincisinin sonundaki ses kaybolması olayıdır.

kahvaltı (< kahve altı), niçin (< ne için), nasıl (< ne asıl), n'olur (< ne olur), n'aber (< ne haber), seksen (< sekiz on), doksan (< dokuz on), kardeş (< karındaş).

Diğer dillerde

İngilizcede

Isn't (< is not), let's (< let us), I'm (< I am)

Kaynakça

  1. Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara 1992
  2. Mihrican Aynacı (2007), Türkiye Türkçesinde Ses Etkileşimleri, yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  3. Safiye Akdeniz, Dil bilimi terimleri indeksi: II (B-C-D harfleri)
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.