Hayat evi

Büyücülerin yaşadığı sanılan Mısır bilginlerinin inandığı medeniyet. Ünlü tarihçi Herodot’a göre, Nil’in bir hediyesi olan Mısır dünyanın çöl kuşağı üzerinde olup Afrika’nın kuzeydoğusunda bulunan bir Akdeniz ülkesidir. Sina Yarımadası üzerinden ön Asya ülkeleriyle bağlantılıdır.Mısır, ilk çağlarda; Kuzey Mısır Güney Mısır olmak üzere iki kısma ayrılırdı., Mısır Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş Devirlerini yaşamış ve M.Ö. IV. yy sonlarına doğru Ön Tarih Devri’ ne geçmiştir. 1900 yıllarında Firavunlar devri başlamıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.