Hata (neo spiritüalizm)

Hata, Neo-spiritüalizm’de “insanın nefsani (nefsaniyete ait, vicdanına aykırı) hareketleri ve manevi faaliyetlerle ilgili vazifelerini yerine getirmesini aksatıcı hareketleri olarak tanımlanır. Kötü bir amaçla kasten yapılan hareketler hata teriminin kapsamına girmez. Hata, dünya yasaları ve yaşamının gereklerinden biridir. Kimsenin bu kuralın dışına çıkamadığı belirtilir. Şu halde tüm iyi niyet ve düşüncelere rağmen, insanlar hatasız olamayacaktır. Fakat bu, hata iyi bir şeydir veya tekrarlamamaya çalışmak boşunadır anlamına gelmez.

Deneyim ve hata birbirini yürüten ve bütünleyen iki öğedir. Deneyim, kısmen, idrak edilmiş ve tekrarlamama gücü gösterilebilmiş hatalarla edinilmiş bir birikimdir. Hata ise, varlığın bir alandaki görgü ve deneyim eksikliği sonucunda yaptığı bir harekettir. Dolayısıyla varlık için yapılması olası hataların sayısı, varlığın sözkonusu alandaki görgü ve deneyiminin artmasına paralel olarak azalır. Bu, bir doğa yasası gereğidir. İnsan için, hata olasılığının sıfır olduğu, hatanın var olmadığı bir yaşam mevcut olsaydı, buna ruhsal tekamülü sağlaması bakımından, bir deneyim yaşamı denemezdi ve böyle tekdüze (monoton) bir yaşam insana tekamül olanağı sağlayamazdı. Hata “Dünya okulu” öğrencileri için tekamülün değerli bir aracı ve gerekli bir zorunluluğudur (Neo-spiritüalist görüşe göre, Dünya, birçok bakımından, okulu andıran bir tekamül ortamıdır.) Onların doğal bir hakkıdır. Onların bu hakkının ellerinden alınması demek, deneyim kazanmalarına olanak verilmemesi demektir. Dr. Bedri Ruhselman yeryüzündeki tekamül sürecinde hata, ıstırap ve deneyim öğelerinin birbirleriye olan ilişkilerini, yürümeye yeni başlayan bir çocuk örneğine başvurarak şöyle açıklar: Yürümeye yeni başlayan bir çocuk, yürüme veya koşma girişiminde sık sık düşer ki, bu düşmeleri, hareketlerinde hatalar yaptığını gösterir. Fakat, her seferinde bir tarafını incittiği için ağlayan bu çocuk o düşme hataları sayesinde yürüyebilmeyi ve koşabilmeyi öğrenecektir.

Hata,ıstırap ve deneyim üçgenine bir örnek

Çocuğun yürümeyi öğrenmesi süreciyle insanın deneyim kazanması süreci arasındaki benzeşim şöyle açıklanır:

Hatayı düzeltmenin ilk adımı:Kendine dürüstlük

Hataya ilişkin olarak üzerinde durulan bir başka konu da hatanın kabulü konusudur. Yani, kişinin hatasını düzeltebilmesi için öncelikle hata yaptığını anlamış olması, hatasını idrak etmiş olması gerekir ki, bunun için de, öncelikle kişinin kendi kendisine karşı dürüst olması, hatalarını tarafsızca araması, hatalarını hiçbir bahane veya mazeret ileri sürmeden bulmaya çalışması gerekir. Neo-spiritüalist görüşe göre, kişinin hata yapıp yapmadığı konusunda en önemli kılavuzu vicdanı; en önemli teşhis aracı ise hatalarını bulmak üzere başvurduğu, vicdan ve muhakeme (akıl) yeteneklerini kullandığı nefis denetlemesi adıyla bilinen yöntemdir.

Dürüstlük hakkında bir vecize

M.K. Atatürk konuya ilişkin olarak şöyle der:

Hatalarını kabul edenler hatalarını anlamış, pişman olmuş, bir daha aynı hatayı işlememeye karar vermiş kimselerdir. Fakat suçlarını tevile (bahane ve mazeretle saptırmaya) ve savunmaya kalkışanlar aynı yolda devam edeceklerdir demektir.” (M.K. Atatürk)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.