Hassan bin Sabit

Hassan Bin Sabit (d. 563? - ö. 682?), Arap şair.

Babası Sabit de şair ve kabilesinin önde gelenlerindendi. Hassan'ın yaşamı ile ilgili bilgiler daha çok Divan'ındaki şiirlerinde anlattıklarına dayanır. İslam öncesi dönemin parlak ve önde gelen şairlerinden sayılır. Bu dönemde kabileler arasındaki çatışmalarda kendi kabilesini, yazdığı şiirlerle başarılı bir biçimde savundu. 60 yaşına doğru Müslümanlığı kabul etti ve bu tarihten sonra sürekli olarak Muhammed'in yanında kaldı. Savaşlara katılmamakla birlikte Muhammed'i hicvetmeye kalkışanları karşı hicivleriyle bastırdı. Peygamberi öven şiirler yazdı. Tamim Kabilesi'nin hatip ve şairlerini de bir kasidesi ile alt ettiği gibi bu kabilenin Müslümanlığı kabul etmesini sağladı. Bu nedenlerle İslam topluluğunda büyük saygınlık gördü ve "Peygamberin Şairi" olarak ünlendi. Arada Gittiği Gassaniler'in sarayında da iyi kabul gördü. Halife Ömer döneminde (634-644) ilerlemiş yaşına ve gözleri kör olmasına karşın şiir söylemeyi sürdürdü. Halife Osman'ı destekledi ve ölümünde (656) onun için bir mersiye yazdı. Ali'ye biat etmeyerek Şam'a gidip bir süre Muaviye'nin yanında kaldı, sonra yine Medine'ye döndü. Divan'ın hangi tarihte düzenlendiği saptanamamıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.