Hasan Edip Ergin

Hasan Edip Ergin (d. 1884, İstanbul) - (ö. 30 Ağustos 1949),Türk siyasetçi.

Hukuk Mektebi mezunudur. Tophâne-i Âmire Tahrirat Kitabetliği, Müdürlüğü, Jandarma Kumandanlığı 2. Şube ve 4. Kısım Mümeyyizliği, 1. Ordu İdare Heyeti 1. Şube Mümeyyizliği, Divânı Temyiz Askerî Meclisi Temyiz Aza Mülazımlığı, 8. Ordu Müşavirliği, Heyeti Temyiz Azalığı, Adliye Azalığı, Müdâfaa-i Milliye Vekâleti Umûru Mehâkim Müdüriyeti görevliliği, Bursa Vilâyeti Umûru Hukukiye Müdürlüğü, Dâhiliye Vekâleti Hukuk Müşavirliği, Başvekâlet Müdevvenatı Kanuni Müdürlüğü, Şura-yı Devlet Maliye ve Nâfıa 2. Azalığı, Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi Azalığı, TBMM V., VI. ve VII. Dönem Mardin Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.[1]

Kaynakça

  1. "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 29 Ekim 2012. 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150411082724/http://www.tbmm.gov.tr:80/TBMM_Album/Cilt1/index.html. Erişim tarihi: 25 Ekim 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.