Hammâd bin Süleyman

Hammâd bin Ebî Süleyman (ö. 746), Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini.

Hanefi mezhebi kurucusu Ebu Hanife'nin hocası olan Hammâd bin Süleyman, bu mezhebin belirgin özelliği olan akılcılığı ve zayıf hadis kaynaklarının fıkıh meselelerinde delil olamayacağını ilk ifade eden alimdir.

Hocası sayılabilecek sahabi Enes bin Mâlik'tir. Yine Enes bin Mâlik, Zeyd bin Vehb, Said bin Müseyyeb, Said bin Cübeyr, İkrime, Ebi Vâil ve İbrahim en-Nehaî'den hadis almıştır. Rivayet ettiği hadisler muteber hadis kitaplarında yer almıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.