Hamit Zübeyir Koşay

Hamit Zübeyir Koşay Türk halkbilimcidir. Ufa vilayetinde doğmuştur (Şimdi Tataristan Cumhuriyeti). Babasının adı Übeydullah Efendi, annesinin adı Nurizade Hanım’dır. Ailesi tarafından 1910 yılında, öğrenimi için Türkiye’ye gönderilmiştir. Selanik’te Merkez Rüştiyesi’ni bitirmiş, liseyi İstanbul’da okumuştur. 1916 yılında İstanbul Darülmuallim’den mezun olmuş, 1917’de Kadıköy Lisesi’ne atanarak bir yıl öğretmenlik yapmış, bu arada İstanbul Darülfünunu’nda Etnografya ve Macarca dersleri almıştır. Macaristan’da Türkoloji ve Dilbilimi Bölümlerine devam giderek 1923 yılında doktor unvanını almıştır. 1925 yılında Berlin Üniversitesi’nde Prof. Bang Kaup’un derslerini izlemiş ve Devlet Kütüphanesi’nde tetkiklerde bulunduktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı)’nde görev almıştır. Koşay, Türkiye’de etnografya, folklor ve arkeoloji çalışmalarının ilmi yöntem ve esaslarını kurmuş bir bilim adamıdır. 1 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.