Halka topolojisi

Halka topolojisini temsil eden bir resim

Halka topolojisi, her düğümün diğer iki düğüme bağlandığı ve her bir düğüm üzerindeki sinyallerin tek bir hat üzerinden iletildiği bilgisayar ağı topolojisidir. IBM tarafından geliştirilmiştir. Halka topolojisinde, UTP ve STP kablolar kullanılmaktadır. İlk halka topolojileri: 4 mbps(Cat3 Utp), daha sonra 16 mpbs(Cat4 ve üstü ya da STP Tip 4)çalışmaktadır.

Veri, paketler halinde ve her paketin bir düğümden diğerine geçmesi ile taşınır. Veri iletimi tek yönlüdür (saat yönünde ya da saat yönünün tersine). Yıldız topolojisindeki hub yerine burada MAU ya da MSAU kullanarak gelen sinyalin halka şeklinde tek yönde iletilmesi sağlanır. Düğümlerden herhangi birindeki hata ya da kablodaki bir sorun tüm düğümleri etkileyecektir.

Avantajları ve dezavantajları

Avantajları

Dezavantajları

Diğer topolojiler

Ortak yol topolojisi

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.