Haldiya

Haldiya (Yunanca: Χαλδία, Khaldia) Karadeniz ve kuzeydoğu Anadolu'nun (modern Türkiye) dağlık iç kesimlerinde yer alan tarihi bir bölge. İsim, antik çağlarda bölgede oturan Chaldoi (ya da Chalybes) olarak adladırılan halktan türemiştir. Haldiya, Bizans döneminde kullanılmış, 840 yılından itibaren Haldiya Theması (Yunanca: θέμα Χαλδίας) olarak bilinir. Bölge, 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilene kadar, Orta Çağın son döneminde, Trabzon İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturmuştur.

Anthony Bryer, ismin kökeninin VII. Konstantin'in yaptığı şekliye Chaldea değil ama ahalinin konuştuğu Urartuca'da Güneş Tanrısı anlamında Haldi'den geldiğini belirtir. Bryer, çalışmalarını kaleme aldığı dönemde Of ilçesinin bazı köylerinin hala "Halt" olarak bilindiğini not etmiştir.[1]

Kaynakça

  1. Anthony Bryer, "Greeks and Türkmens: The Pontic Exception", Dumbarton Oaks Papers, 29 (1975), p. 116f
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.