Hâkim en-Nişaburî

Hâkim en-Nişaburî (Arapça: أبو عبد الل الله محمد بن عبد الله ال حَكِم النيشابوري; Ebu Abd-Allah Muhammed ibn-i Abd-Allah al-Hâkim el-Nişaburî) (933 - 1014 ), İran'lı fıkıh, hadis ve tefsir bilgini.

Yaşam öyküsü

El-Hâkim, Nişabur şehrinin yerlisi olup, Horasan'dan, Irak'dan, Maveraünnehir ve başka yerlerden kendisini ziyâret etmeğe gelen pek çok öğrencilere sahipti.[1] Onun öğrencileri arasında en dikkate değer olan İmâm el-Beyhâki[2] kendi devrimsi tez ve görüşlere sahip birisiydi.

Eserleri

Yazdığı eserler;

Al-Mustadrak alaa al-Sahihain veya Mustadrak al-Hakim (Arapça: المستدرك على الصحيحين; Al-Mustadrak 'ala al-Sahîhayn; Türkçesi Mustedrek), beş cilt olan bu Hadis kitabını Hicri 393 yılında 72 yaşında iken yazmıştır.

Kaynakça

  1. Brief Biographies of the Eminent Scholars of Hadeeth
  2. Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islam, by Scott C. Lucas, pg.98
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.