Hakikat

Hakikât İslâmiyet'in mistik kollarından biri olan Sufilik'teki bir mertebenin adıdır.

Tasavvufta "Hakikât"

Tasavvufta "Hakikât" Allah ile insan arasında oluşan muhabbet neticesinde ve ancak bir tarikâta girdikten sonra elde edinilen bilgi olarak tanımlanır.

Tasavvufta "Dört Mertebe"

Sufilikte bu mertebeler yükseliş sırasıyle aşağıdaki gibi sıralanırlar

  1. Şeriât mertebesi,
  2. Tarikât mertebesi,
  3. Hakikât mertebesi,
  4. Marifet mertebesi.

Tasavvufta "Hakikât" mertebesinin yeri

Tasavvûfta "Hakikât" mertebesi Marifetullah makâmına ulaşmadan evvelki üçüncü mertebe ya da durak olarak tanımlanmaktadır

Bibliografya

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.