Hakemli dergi

Hakemli dergiler özellikle akademik yayın dünyasında yaygındır. Hakemlilik durumu yayınlanması için gönderilen yazıların önce konuyla ilgili uzmanlara gönderilmesi ve onların yorumları doğrultusunda (akran denetimi), editör tarafından ya da yayın kurulunda, yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar verilmesi esasına dayanır.

Genellikle bir yazı en az iki hakeme gönderilir. Ayrıca farklı seviyelerde hakemlilik söz konusu olabilir. Mesela, yazının yazarının da hakemlerinin de birbirinden haberdar olduğu, yani isimlerin açık olarak verildiği durumlara ek olarak kimsenin birbirinden haberi olmadığı tamamen gizli hakemlik de olabilir. Bazen hakemler birbirinden haberdarken yazarın kim olduğunu bilmeyebilirler. Hakemlerin gizlilik seviyesi derginin amacına ve politikasına göre değişir. Akademik yayınlarda çoğunlukla tam gizlilik tercih edilmektedir.

Yayına gönderilen yazılar için temel olarak 3 çeşit değerlendirme sonucu çıkar:

Bu durumda değişikliklerin tamamlanmasından sonra hakem değerlendirmesi tekrar edilir ve bu süreç yazı hakkında kesin yargıya (kabul ya da ret) varana dek devam eder.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.