Hafsiler

Hafsi Devleti

1228–1574

Katalan atlasına göre bayrağı

Bayrak

Başkent Tunus
Dil(ler) Berberice, Arapça
Din İslamiyet
Yönetim Monarşi
Emir
 - 1228-1249 Ebu Zekeriya
 - 1574 VI. Muhammed

Hafsîler, 1228-1574 yılları arasında Tunus'ta hüküm sürmüş Berberi hanedan.

Hanedan adını Şeyh Ebu Hafs Ömer bin Yahya'l Hintatî'den alır. Muvahhidler'in İfrikiye valisi olan adıgeçenin oğlu Yahya söz konusu devletten bağımsızlığını kazanınca hanedan ve devlet de Hafsîler olarak anıldı.

İlk yıllarındaki kudretli dönemlerinde tüm Cezayir ve Libya'ya da egemen olan Hafsîler, daha sonra hızla güçten düştüler ve 1311-1317 yılları arasında Mısır'daki Memlûk Devleti'ne tâbi oldular. 1530'lardan itibaren ise güney ve orta Tunus da Türkler tarafından ele geçirilmiş ve ülkenin sadece kuzeyi Hafsilerin elinde bulunup Osmanlı Devleti'ne bağlanmamıştır.

Esasen Tunus kentini 22 Ağustos 1534'te fetheden Barbaros Hayreddin Paşa Hafsîlere son vererek tüm ülkeyi Osmanlı Devleti'ne bağladıysa da bizzat Alman İmparatoru ve İspanya Kralı V. Karl kenti 1535'de geri almış ve Hafsî hanedanı tamamen İspanya'nın metbuu olarak hayatiyetine devam etmiştir. Bunu sağlamak için Tunus şehrinde 1535-1574 yılları arasında bir İspanya garnizonu konuşlandırılmıştır.

Tunus Uluç Ali Paşa komutasındaki Türk donanması tarafından 13 Eylül 1574'te fethedilince, son kukla Hafsî hükümdarı VI. Muhammed Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a götürülerek İspanyollarla Müslümanlar aleyhine işbirliği yaptığı için idam edilmiştir.[1]

Hafsi hükümdarları

Kaynakça

  1. Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar-İslam Devletleri, Cilt 1, Kültür Bakanlığı, Ankara 1996, s. 234-238

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.