Hacı Mustafa Beynamlı

Hacı Mustafa Beynam

Hacı Mustafa Efendi (Soyadı Kanunu'ndan sonra Hacı Mustafa Beynam) Osmanlı Meclisi Mebusan'ında ve TBMM 1. Dönem'de Ankara milletvekilliği yapmış bir din adamıdır.

1866'da Ankara-Bala ilçesi'nde doğdu. Babası Hacı Halil Efendi'dir. İlk öğrenimini köyünde, orta öğrenimini de Bala'da tamamladı. Daha sonra Konya medreselerinde öğrenim görerek müderrislik icazeti aldı.

Öğrenimi sonrasında Ankara-Kocabey Medresesi'nde müderris olarak göreve başladı. Bu görevde iken, II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi'ne 17 Mayıs 1908'de Ankara Milletvekili seçildi. Sonraki Dönemde yeniden milletvekili olarak yasama görevini 5 Ağustos 1912'de Meclisin feshine kadar sürdürdü. Milletvekilliği sona erince Ankara'ya müderrislik görevine döndü.

Milli Mücadele'ye Kuvayı Milliyecilerin yanında olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde çalıştı. TBMM 1. Dönemi için yapılan seçimde Ankara Milletvekili seçilerek 23 Nisan 1920'de Meclisin açılışında hazır bulundu. Mecliste İrşad, Şeriye ve Evkaf komisyonlarında görev aldı. Sakarya Savaşı sırasında Batı Cephesi'nde askerin moralini yüksek tutmaya memur edilen kurulda (İrşad Heyeti) görev yaptı. 20 Kasım 1922'de yeni seçilen Halife Abdülmecit Efendi'ye kutsal emanetleri teslim eden ve TBMM adına görevini kutlayan heyette yer aldı. Meclis kürsüsünden çeşitli konularda ikisi gizli oturumda 50 konuşma yaptı. Beş soru, iki gensoru önergesi ve bir kanun önerisi verdi. Milletvekilliği sona erince 1 Kasım 1923'te Ankara Darülhilafe Medresesi'ne müderris olarak atandı. Medreselerin kaldırılması üzerine 14 Eylül 1925'te Ankara Vaizliğine getirildi. 16 Aralık 1926'da Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti Azası oldu. Bu görevde iken, 25 Ekim 1931'de vefat etti. Evli ve üç çocuk babası idi. Mecliste "Beynamlı Hacı Mustafa Efendi" olarak anılırdı ve "Beynam" soyadını almıştır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.