Hacı Ahmed Efendi

Hacı Ahmed Efendi, (d. 1822, Kastamonu, Türkiye) - (ö. 1876 İstanbul, Türkiye), Osmanlı siyasetçi.

Hayriye tüccarlarından Mehmed Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Kastamonu’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek medreselere devam etmiş, ayrıca özel muallimlerden ders almıştır.

Karantina Başkatipliği görevinde de bulunan Ahmed Efendi, 30 Temmuz 1861 - 27 Eylül 1861 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) olmuştur. İki ay sonra, Hüsameddin Bey’in Sultan Abdülaziz tarafından Şehremaneti’ne getirilmesi üzerine bu görevden azledilerek aynı yıl İstinaf Reisliği’ne tayin edilmiştir. Daha sonra Divan-ı Muhasebat, Divan-ı İstinaf, Divan-ı Zabtiye reislikleri, Hukuk Reisliği, Cinayet Reisliği, İcra Reisliği ve Şura-yı Devlet Reisliği yapmıştır. Cenazesi, Yenikapı Mevlevihanesi avlusuna defnedilmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.