Haber ajansı

Haber ajansı, gazete, dergi, radyo ve televizyon ile başka kitle iletişim araçları için ulusal ya da uluslararası düzeyde haber toplayıp dağıtan kuruluş.

Haber ajansları, topladıkları haberleri kendileri yayımlamayıp abonelerine aktarırlar; aboneler de bu hizmet karşılığında haber maliyetini paylaşır. Çok yaygın haber kaynakları da olsa, bütün kitle iletişim araçları önemli ölçüde haber ajanslarına bağımlıdır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.