Hızır Reis

Hızır Reis Osmanlı Devleti, Türk, Divan Edebiyatı, şair'i ve bilgini. Doğum tarihi bilinmiyor. Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da doğdu. Tazarruname yazarı Sinan Paşa Hızır Reis'in babasıdır. Babasından ve başka değerli hocalardan ders aldı. Önce Sivrihisarda bir süre kadılık yaptı. Sonra Bursa'da müderris oldu, öğrencilere ders verdi. Osmanlı Devleti hükümdarı Fatih Sultan Mehmed'in sevgisini kazandı.

Dönemin ünlü bilgini Akşemsettin kendisinden övgüyle bahseder. İstanbul alınırken osmanlı askerleriyle birlikte savaştı. İstanbul alındıktan sonra ilk defa İstanbul kadısı oldu. Hızır Reis ölümüne kadar altı yıl kadılık görevinde kaldı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Bir Divanı üç tane yapıtı olduğu biliniyor ama henüz bulunamamıştır. Bazı tezkire ve yazma mecmualarda şiirlerine rastlanır. İstanbulda Hacıkadın camisini yaptırdı. 1459 yılında İstanbul'da öldü.

Bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.