Hıfzırrahman Raşit Öymen

Hıfzırrahman Raşit Öymen, ya da Hıfsur Rahman Öymen (d. 10 Temmuz 1900, Trabzon) - (ö. 7 Mayıs 1979), Türk siyasetçi.

İstanbul Öğretmen Okulu mezunudur. Almanya’da Mesleki İhtisas yapmıştır. Kastamonu, Trabzon Daru'l-Muallimînleri Terbiye, Ruhiyat ve İçtimâiyyât Öğretmenlikleri, Samsun İstiklâl Ticaret Mektebi Müdürlüğü, İstanbul Daru'l-Muallimîn Pedagoji ve Usulü Tedris Öğretmenliği, Müdür Muavinliği, İstanbul Maârif Müdür Muavinliği, Maârif Vekâleti İlk Tedrisat Şube Müdürlüğü, Gazi Terbiye Enstitüsü Öğretmenliği, Maârif Vekâleti Okul Müzesi Müdürlüğü, Trabzon İdmanocağı Kuruculuğu ve İdare Heyeti Üyeliği, Kastamonu Muallimler Birliği İdare Heyeti Üyeliği, Istanbul Muallimler Cemiyeti Umûmî Kâtipliği, Türk Maârif Cemiyeti Üyeliği, Ankara Basın Birliği İdare Heyeti Üyeliği, Yazarlık, TBMM VII. ve VIII. Dönem Bolu Milletvekilliği yapmıştır. Üç çocuğu vardır.[1]

1 Ocak 1955 yılında çıkarmaya başladığı Eğitim Hareketleri dergisini tam 25 yıl, öldüğü yıla kadar çıkarmıştır. Milletvekilliğinden sonra Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır.[2] TBMM XXII.ve XXIII. Dönem Bursa Milletvekili Onur Öymen'in amcası, Altan Öymen'in babasıdır.[3]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.